Bez rozwiązań ze strony państwa rynek inwestycyjny się załamie...
Czy budowa strzelińskiego ratusza przebiega zgodnie z planem, czy też pojawiają się jakieś nieprzewidziane spowolnienia, wywołane np. wzrostem kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników, podwyżką cen paliw lub niedostępnością materiałów budowlanych? Bliżej temu zagadnieniu przyglądamy się w aktualnym wydaniu Słowa.