„Grażyna” wróciła...
Na podstawie dostępnych fotografii wykonano rekonstrukcję neonu kina "Grażyna" na Strzelińskim Ośrodku Kultury. Więcej na ten temat w środowym wydaniu Słowa Regionu.