Jest lobbing, czy go nie ma?
W lutym tego roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Strzelin pojawiła się informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w 2021 roku przez podmioty, które zajmują się lobbingiem.
Burmistrz Dorota Pawnuk poinformowała, że od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wobec organów gminy Strzelin nie były podejmowane żadne działania w procesie stanowienia prawa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
Tekst ukazał się w nr 13 (1101) wydaniu "Słowa Regionu".