Zabraknie pieniędzy na remonty dróg?
Samorządy mierzą się z drastycznymi podwyżkami cen robót budowlanych. Kolejne przetargi pokazują, że pieniądze, które zamierzano przeznaczyć na konkretne zadania są niewystarczające. Czy gminne inwestycje będą zagrożone?
w strzelińskim urzędzie otwarto oferty, które złożono w przetargach na remont ul. W. Kadłubka i ul. K. Pułaskiego w Strzelinie. W obu przypadkach zaproponowane kwoty znacznie przekraczające te, które planowano przeznaczyć na te zadania. – Niestety, sytuacja robi się bardzo nieciekawa – przyznała burmistrz Dorota Pawnuk podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Strzelina. – W jednym i drugim przetargu wpłynęły tylko dwie oferty. Na ul. Kadłubka zabezpieczono 433 tys. zł, tańsza oferta (prawie 722 tys. zł – red.) została złożona przez oferenta, z którym mieliśmy bardzo złe doświadczenia przy remoncie ul. Królowej Jadwigi – dodała szefowa gminy.
Na ten temat pisaliśmy w 17 (1105) wydaniu papierowym Słowa Regionu. Cały artykuł przeczytasz również na portalu egazety.pl, eprasa.pl, a także e-kiosk.pl