Radny Serwicki musiał się tłumaczyć
Czy radny Damian Serwicki prowadził działalność gospodarczą na mieniu gminy? O wyjaśnienie tej kwestii wnioskował jeden z mieszkańców. Sprawą zajęła się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Podczas ostatniego posiedzenia Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Strzelina rozpatrywała wniosek w sprawie odniesienia się do sposobu pełnienia mandatu radnego przez Damiana Serwickiego w związku z prowadzoną przez niego działalnością muzyczno-artystyczną w Duecie Solonez. Wnioskodawca zauważył, że zgodnie z obowiązującymi przepisami „radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej (…) z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat”. Jednocześnie przywołał kilka...
Cały tekst ukazał się w wydaniu papierowym.