Młode twarze w radzie sołeckiej Kuropatnika

O składzie rady sołeckiej i wyborze nowego sołtysa zadecydowało niespełna 9 % mieszkańców KuropatnikaW całym powiecie świetlice wiejskie przeżywają prawdziwe oblężenie. Tymczasem mieszkańcy wsi Kuropatnik spokojnie oddają lokalne sprawy w ręce ułamka swojego społeczeństwa. Dlaczego?

Kuropatnik zamieszkuje 701 osób uprawnionych do głosowania. 4 lutego (w środę) podczas najważniejszego zebrania wiejskiego w całej kadencji, frekwencja była bardzo niska. W sali sportowej Zespołu Szkół w Kuropatniku pojawiły się zaledwie 62 osoby. Nie przeszkodziło to w wybraniu nowego sołtysa i rady, choć w drugim przypadku miejscowi ponownie napotkali na problemy. Wielu zgłoszonych nie wyraziło zgody na wpisanie ich na listę kandydatów.
Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk otworzyła zebranie i przekazała zgromadzonym informację, że Teresa Bollweg-Maciąg (obecny sołtys) nie będzie ubiegać się ponownie o sprawowanie tej funkcji. Decyzję taką podjęła ze względu na zły stan zdrowia. Dorota Pawnuk wypowiadała się o pracy ustępującej sołtys, w samych superlatywach. - Macie Państwo bardzo wysoko podniesioną poprzeczkę – mówiła, zwracając się głównie do potencjalnych kandydatów.
Burmistrz Strzelina, w imieniu sołtys Bollweg-Maciąg, odczytała obszerne sprawozdanie z prac wykonanych podczas kadencji. Wiele z nich realizowała z rozmachem znacznie wychodzącym poza swoje regiony łamiąc stereotypy o zakresie zadań dotyczących tej funkcji. Wśród nietypowych przedsięwzięć można wymienić wizytę w senacie czy odwiedzanie wsi poza granicami naszego państwa.
Bezpośrednio przed zgłoszeniem kandydatów na stanowisko sołtysa, mieszkańcy Kuropatnika wskazali osoby do komisji skrutacyjnej. W jej skład weszli: Bogusława Lachowicz, Barbara Papież i Aleksander Ziółkwski (wicestarosta). Za godnych objęcia rządów nad sołectwem, mieszkańcy uznali Adama Daniluka i Magdalenę Piotrowicz proponując ich kandydaturę na to stanowisko. Przewagą 9 głosów wygrał pierwszy z kandydatów, osiągając wynik 36 głosów. Pamiątkowe zdjęcie po sesji (od lewej): burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk, Magdalena Piotrowicz, Henryk Kliś, Marek Rychlica, Jarosław Humelt oraz nowy sołtys Adam Daniluk
Następnie zgromadzeni podęli decyzję o wielkości rady sołeckiej i jej składzie. Zadecydowali, że pracę sołtysa powinno wspierać pięć osób. Wybory wygrali: Tadeusz Ciurys (43głosy), Jarosław Humelt (54), Marek Rychlica (41), Henryk Kliś (57) oraz Magdalena Piotrowicz (52), która objęła funkcję przewodniczącej. Zgłoszonych kandydatów było znacznie więcej. Nie zgodzili się oni na wpisanie ich na listę.
W jednej z przerw, zarządzonych ze względu na pracę komisji skrutacyjnej, głos zabrał prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie Stanisław Klimaszewski. Poinformował mieszkańców Kuropatnika, że w najbliższym czasie będzie możliwość skorzystania ze środków zewnętrznych w celu podłączenia domostw, które tego jeszcze nie zrobiły, do kanalizacji. Warunkiem uruchomienia tego zadania, a co za tym idzie pozyskania funduszy, jest zgłoszenie się dziesięciu chętnych do wykonania przyłącza. Stanisław Klimaszewski poinformował również, że ZWiK rozstrzygnął przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej przysiółek Kaczerki i w związku z powyższym mieszkańcy mogą spodziewać się, od lutego, pewnych trudności.