Były widoki na zmianę, ale...

Mieszkańcy Kazanowa przybyli tłumnieTrzech kandydatów na funkcję sołtysa. Pięciu do trzyosobowej rady sołeckiej. Liczenia było dużo, a niektóre wyniki bardzo zbliżone. To byłą wyrównana walka.

Zebranie w świetlicy wiejskiej zaplanowano na 19. Późna godzina nie zniechęciła mieszkańców wsi. Stawili się tłumnie, by móc osobiście zadecydować o tym, kto w kolejnej kadencji będzie ich reprezentował. W Kazanowie uprawnionych do głosowania jest 141 osób. wystarczyłoby 15, by wybory były ważne. Przybyło 47 mieszkańców. Duże zainteresowanie polityką lokalną i zaangażowanie w sprawy sołectwa pochwaliła burmistrz Strzelina, Dorota Pawnuk, która otworzyła zebranie. - W tym roku aktywność obywatelska jest najbardziej zauważalna, a dzisiejsze zebranie jest najważniejsze, gdyż mogą Państwo wybrać najbliższe sobie władze - powiedziała.
Po krótkim wprowadzeniu, głos zabrał sołtys Jan Grynienko, który w ekspresowym tempie streścił szereg zadań zrealizowanych podczas jego kadencji. Wśród nich znalazły się poważne inwestycje dotyczące remontu budynku świetlicy: odmalowanie go na zewnątrz i wewnątrz, wymiana drzwi wejściowych, stolarki okiennej i podłóg na sali głównej. W terenie pojawiły się ławeczki rekreacyjne, nowy sprzęt na siłowni, doposażono także kuchnię. Sołtys poinformował zebranych o decyzji rady sołeckiej, która przyśpieszy założenie punktów świetlnych w części wsi określanej przez mieszkańców jako Kazanów Majątek. Rada zadysponowała 3 tys. zł ze swoich funduszy na wykonanie odpowiedniej dokumentacji projektowej. Przyśpieszy to późniejsze działania w gminie Strzelin.
- Co jeszcze chcemy? Wyremontować kuchnię w świetlicy, zakupić naczynia i rośliny, którymi obsadzimy teren wokół budynku, oraz dokupić sprzęt na siłownię.- mówił sołtys.
W kolejnym punkcie zebrania mieszkańcy sprawnie wskazali kandydatki do komisji skrutacyjnej. Były nimi: Izabela Janiak, Marzena Pawlak i Sylwia Chudy. Następnie zaproponowano trzech kandydatów na sołtysa: Ewę Oleksów, Henrykę Bojczuk i Jana Grynienko. Walka między dwoma kandydatami była bardzo wyrównana. Dwoma punktami zwyciężył były sołtys. Otrzymał 19 głosów. Zaraz po nim (17) uplasowała się Ewa Oleksów. 10 głosów wyborcy oddali na Henrykę Bojczuk. Nowa, optymistycznie nastawiona do pracy, rada sołecka (od lewej): Wojciech Brzeźny, Ewa Oleksów, Władysław Tkacz
Następnie mieszkańcy Kazanowa skoncentrowali się na wyborze nowej rady sołeckiej. O liczbie radnych zadecydował świeżo upieczony sołtys. O trzy miejsca zabiegało pięciu kandydatów. Władysław Tkacz (33 głosy), Ewa Oleksów (32), Wojciech Brzeźny (35), Paweł Żurowski (13) i Marek Michułka (13). Do nowej rady sołeckiej weszły trzy pierwsze z wymienionych osób. Podczas prac komisji skrutacyjnej mieszkańcy wsi omawiali nurtujące ich zagadnienia. Pytali o możliwość wybudowania chodnika, wracali również do wspomnianego wyżej, problemu z oświetleniem w tzw. Kazanowie Majątku.