Mieszkańcy Strzelina za utworzeniem nowych osiedli

Mieszkańcy mieli uwagi do zaproponowanego podziału30 grudnia 2014 r. Rada Miejska Strzelina uchwaliła, że na terenie Strzelina zniesie się cztery obecnie funkcjonujące osiedla, a utworzy się sześć nowych „Piastowskie”, „Stare Miasto”, „Na Skarpie”, „Wschodnie”, „Południowe”, „Zachodnie”.

Niedawno odbyły się dwa, z czterech spotkań – z mieszkańcami osiedli nr 1 i 2.  W środę, 4 lutego, spotkanie odbyło się w strzelińskim magistracie. Frekwencja była bardzo mała – przyszło zaledwie 10 mieszkańców osiedla nr 2. Nie było potrzebnego quorum (wynosi ono 1/10 mieszkańców danego osiedla). W związku z tym trzeba było odczekać ustawowe 30 min. Wtedy rozpoczął się drugi termin. Podobnie było podczas kolejnego spotkania (piątek). To z kolei odbyło się w Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie. Stawiło się na nie tylko 6 osób, na dodatek wszyscy byli mieszkańcami ul. Sienkiewicza.

Warto dodać, że podczas jednego i drugiego spotkania obecni byli przedstawiciele zarządów osiedli. W przypadku osiedla nr 2 byli to przewodniczący Paweł Mihułka oraz Justyna Korczyńska – Działa i Anna Dziadkiewicz. Przewodniczącym osiedla nr 1 jest Michał Ostrowski – obecny na spotkaniu. W skład tego zarządu wchodzą także Jadwiga Topola, Mateusz Geroń oraz Wojciech Kasperkiewicz.

Co się zmieni?
W międzyczasie burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk i sekretarz gminy Artur Pirek wyjaśniali mieszkańcom, na czym będzie polegał nowy podział. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, zamiast 4 powstanie 6 osiedli. Sekretarz podkreślił, że obecny podział miasta funkcjonuje od 19 grudnia 1990. Jest więc przestarzały i nie spełnia już swojej funkcji.
Nowy podział wprowadza również zmiany w zarządach. Mieszkańcy w późniejszych terminach wybiorą radę osiedlową (maksymalnie 21 członków). Dopiero spośród tych osób wyłoni się przewodniczącego oraz członków zarządu. Wszyscy ci ludzie będą reprezentantami pozostałych mieszkańców.
Ponadto powstanie tzw. budżet obywatelski (coś na wzór funduszu sołeckiego).
Jeśli chodzi o sam podział miasta planuje się niedzielenie poszczególnych ulic na różne osiedla, z wyjątkiem ul. Wojska Polskiego i ul. Kościuszki.

Mieszkańcy mieli kilka uwag
Podczas środowego spotkania jeden z mieszkańców sugerował, by gmina na przyszłość w inny sposób informowała mieszkańców o tego typu spotkaniach. Twierdził, że wywieszone na klatkach schodowych kartki z informacją, nie spełniły swojej funkcji. Poskutkowało to tak małą frekwencją. Burmistrz odpowiedziała, że starali się jak najlepiej nagłośnić całą sprawę – informacje zamieszczono na stronie internetowej gminy, na facebook’u, w prasie i w każdym z budynków na klatkach schodowych. Jedna z mieszkanek zauważyła, że w jej bloku każdy mieszkaniec miał w swojej skrzynce pocztowej kartkę z informacją, więc nie było możliwości, by o spotkaniu nie wiedzieć.
Zebrani mieli także zastrzeżenia co do podziału ul. Kościuszki na dwa różne osiedla.
Sekretarz Pirek wspomniał o propozycji, jaka wypłynęła podczas konsultacji społecznych (trwają do 16 lutego) – ktoś zasugerował, by miasto podzielić według okręgów wyborczych (jedno osiedle to dwa okręgi). Wówczas w każdym z nowo powstałych osiedli byłoby po dwóch radnych gminnych.
Na spotkaniu z mieszkańcami osiedla nr 1 zebrani mieli pytania nieco innej natury. Nie mieli zastrzeżeń do nowego podziału i podobnie jak poprzednicy zagłosowali za zniesieniem obecnego. Mówili jednak, że nie podoba im się sposób, w jaki pracownicy elektrowni ścinają drzewa. Robią to nieuważnie, wycinają gałęzie tak, by nie wchodziły w przewody wysokiego napięcia, ale nie zwracają uwagi na pozostałości. Według mieszkańców wygląda to bardzo niechlujnie. Wspomniano także o nieefektywnym odśnieżaniu chodników i jezdni na terenie miasta. Jedne ulice są zadbane, inne nie. Burmistrz prosiła, aby pamiętać, że ulice mają różnych zarządców. Są drogi gminne, powiatowe czy wojewódzkie. Właśnie stąd wynikają te różnice w ich utrzymaniu.
Oba spotkania, mimo zatrważająco małej frekwencji. przebiegły pomyślnie. Mieszkańcy byli zgodni i jednogłośni.