Rewizyta w Ziębicach i losy dworca

Już w tym miesiącu będzie można korzystać z sali do ćwiczeń przy ul. Gen. S. Maczka w StrzelinieW styczniu burmistrz Ziębic Alicja Bira odwiedziła UMiG Strzelin. W lutym burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk udała się do Ziębic z rewizytą. Pawnuk poinformowała, że obie panie burmistrz są otwarte na współpracę.

Z racji małej odległości dzielącej obie gminy wspólne przedsięwzięcia są jak najbardziej uzasadnione.
W dalszej rozmowie burmistrz Strzelina powiadomiła o zaproszeniu, jakie otrzymała od Klubu Dolnośląskich Parlamentarzystów. W środę, 18 lutego, jedzie z wizytą do Sejmu, by rozmawiać i negocjować w sprawie Kolei Dolnośląskich. Być może po tym spotkaniu znane będą dalsze losy strzelińskiego dworca PKP. Obecnie gmina próbuje znaleźć się na liście programu Remontu Dworców Aglomeracji Wrocławskiej. Burmistrz przyznaje jednak, że negocjacje przebiegają opornie: - Myślę, że jednak skończy się to tym, że gmina weźmie na siebie obowiązek zarządzania dworcem. - mówi.
Problem tkwi w porozumieniu, w którym istnieje zapis o konieczności przeznaczenia całego obiektu na obsługę pasażerów. W budynku dworca znajdują się mieszkania, których gmina sprzedać nie może. Ponadto, ze względu na rozmiary obiektu i jego obecny stan, będzie wymagał ogromnych nakładów finansowych.
Dodatkowo pojawia się kolejny problem. PKP żąda wysokiego odszkodowania za to, że gmina przejęła drogę przy dworcu do remontu. Burmistrz komentuje: - Jest to trochę dziwne. Inne podmioty, jak np. Agencja Nieruchomości Rolnych, przekazując gminie drogi, dają jeszcze 80% dofinansowania na ich remont. Jednak PKP rządzą się innymi prawami. - dodaje.
Burmistrz wspomniała jeszcze o zaniepokojeniu mieszkańców brakiem działań w sprawie przejęcia nieczynnych torów do Górki Sobockiej. Porozumienie w tej sprawie podpisano w ubiegłym roku, a efektów wciąż nie widać. Jak się okazuje wszystko utknęło w Warszawie. Dorota Pawnuk ma nadzieję, że przy okazji najbliższego spotkania w Sejmie, sprawa ruszy.
A gdzie podnosić ciężary w Strzelinie?
Sala do ćwiczeń przy ul. Gen. Stanisława Maczka w Strzelinie znajduje się pod zarządem Centrum Usług Komunalnych i Technicznych (CUKiT). W ubiegłym roku gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu na remont obiektu i przystosowanie go do potrzeb sekcji podnoszenia ciężarów. Wyremontowano wówczas sufit i podłogę. Ale ponieważ jest to duży obiekt, na który gmina przeznaczyła spore środki finansowe (rok temu ponad 100 tys. zł, a jeszcze wcześniej wykonano sanitariaty, podłączono wodę), zdecydowano, że z sali będzie mogło korzystać więcej osób. Pomysłem zainteresowała się sekcja Jiu-Jitsu oraz bokserska. Ostatecznie CUKiT podpisał umowy z trzeba klubami: Boi Team Jiu-Jitsu, Boxing oraz Stowarzyszenie „Hałas Team”.
W chwili obecnej zarządca kończy remontować łazienki i całe zaplecze. Stowarzyszenia także otrzymały dofinansowanie, dzięki któremu, na zasadzie umowy z jednym z klubów, montowane są płyty OSB. Mają one usprawnić zajęcia z brazylijskich sztuk walki.
Od tego miesiąca organizacje użytkują już obiekt. Z zamierzeń klubów wynika, że z końcem lutego na ul. Maczka rozpoczną się systematyczne zajęcia.