„Jak oni nas traktują?”

Przy budynku nr 7 na ul. Konopnickiej w Strzelinie pojawiła się koparka oraz ekipa robotników wyposażona w szpadle. Powstały wykopy. Zaniepokojeni przeprowadzanymi w pobliżu ich mieszkań pracami ziemnymi lokatorzy podnieśli alarm.

Jedna ze wzburzonych mieszkanek budynku nr 7 powiedziała nam:
- Panowie, którzy przyszli rano pod nasz dom i zaczęli kopać, powiedzieli mi, że tutaj powstanie śmietnik. Zadzwoniłam do gminy, do pana Mierzwińskiego i uzyskałam informację, że rzeczywiście będzie śmietnik, ale zachowane są normatywne odległości od budynku. Za chwilę przyszła sąsiadka i mówi: „pod moimi oknami budują parking z chodnikiem”. A my aut nie mamy. Pozbawiają nas wszystkiego. Tu miał być plac zabaw. Dziwią się, że dzieci po korytarzu biegają i się bawią. A gdzie mają to robić? Jak oni nas traktują? Na pewno nie jak ludzi. Sprawdziliśmy w urzędzie gminy, co spowodowało niepokój mieszkańców. Z wiadomości, które uzyskaliśmy, wynika, że prace realizowane są w ramach projektu „Budowa budynku socjalnego przy ul. Żeromskiego w Strzelinie”. Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Aktualnie przed budynkiem nr 7 (od ul. Konopnickiej) powstaje chodnik oraz parking, natomiast z drugiej strony murowany śmietnik. Zbudowany zostanie również plac zabaw oraz zwiększy się ilość „zieleni”. Jak informuje burmistrz Dorota Pawnuk:Część mieszkańców budynku nr 7 na ul. Konopnieckiej jest oburzona, że pod ich oknami powstaje śmietnik (13.02.2015)
- W ramach zadania powstaje budynek mieszkalny wielorodzinny na 20 mieszkań. Do obiektu zostaną wykonane przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowe oraz energetyczne. Zostanie przebudowana droga dojazdowa do budynku oraz wybudowany parking na 25 stanowisk. Wymóg wydzielenia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych wynika z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach inwestycji zostaną wykonane także ciągi piesze, oświetlenie, plac zabaw wraz z wyposażeniem, śmietnik oraz zostaną nasadzone drzewa i krzewy.