Pominięta wioska doczeka się kanalizacji

W ubiegłym miesiącu rozpoczęto budowę kanalizacji w Kaczerkach. Prace mają potrwać do końca majaGdy dwa lata temu budowano sieć kanalizacyjną w Kuropatniku, mieszkańcy Kaczerek byli rozgoryczeni, że pominięto ich przy realizacji inwestycji. Teraz mogą być zadowoleni, gdyż właśnie ruszyły roboty związane z położeniem sieci. Mają otrzymać także pomoc w przyłączeniu się do magistrali kanalizacyjnej.

Dwa lata temu zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kuropatniku. Wówczas inwestycja nie uwzględniała robót w Kaczerkach. Mieszkańcy byli bardzo rozgoryczeni, że pominięto ich przy realizacji zadania. Pod koniec ubiegłego roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie uzyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę. Pod koniec ubiegłego miesiąca firma rozpoczęła budowę kanalizacji w Kaczerkach. Inwestycja kosztuje blisko 1,5 mln zł i zakłada położenie sieci (grawitacyjnej i tłocznej) na ok. 2,5 km oraz pompownię sieciową ścieków. ZWiK otrzymał 75 % dofinansowania na realizację zadania. Co ciekawe, według wstępnego kosztorysu budowa miała wynieść ponad 2,5 mln zł. Firma, która wygrała przetarg, wystawiła zdecydowanie niższą cenę. – Zwracaliśmy się do wykonawcy z prośbą o zweryfikowanie i potwierdzenie poprawności wyliczenia kwoty zaproponowanej w przetargu – mówi Stanisław Klimaszewski, prezes ZWiK w Strzelinie. - Otrzymaliśmy zapewnienie, że realizacja zadania została dobrze skalkulowana, a oszczędności wynikają ze sposobu prowadzenia budowy. Nie ma natomiast obawy, że materiał jest gorszej jakości. Jest on bowiem analogiczny do tego, który był montowany podczas realizacji poprzedniego projektu. Ponadto otrzymaliśmy maksymalny, pięcioletni, okres gwarancji – dodaje. Budowa ma zakończyć się pod koniec maja tego roku. Mieszkańcy mogą liczyć na pomoc w przyłączeniu domostw do magistrali kanalizacyjnej. Gmina ma pokryć koszty związane z wykonaniem projektów. ZWiK zamierza również wystąpić o dofinansowanie budowy przyłączy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany, mieszkańcy pokryją jedynie 55% kosztów związanych z budową przyłączy.