Budowa ronda ma ruszyć w tym roku

Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 395 i 396 ma rozpocząć się jeszcze w tym rokuPoczątkowo budowa ronda miała wynieść ponad 1 mln zł, a pieniądze miały pochodzić po połowie z budżetu gminy i województwa. Obecnie inwestycja opiewa już na 7 mln zł, a w połowie ma być pokryta z budżetu państwa. Urząd Marszałkowski planuje rozpoczęcie robót jeszcze w tym roku. Czy to się uda?

Wracamy do sprawy budowy ronda przy skrzyżowaniu dróg 395 i 396 w Strzelinie (obok Orlenu przy ul. Oławskiej). Gmina Strzelin opracowała koncepcję budowy ronda. Wokół niego planuje się utworzenie ciągów pieszo-jezdnych oraz ścieżek rowerowych. Przebudowana zostanie również sieć wodociągowa, sanitarna i telekomunikacyjna. W koncepcji znalazło się także utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Targowej. Początkowo budowa ronda miała wynieść ponad 1 mln zł., realizacja zadania zaś pokryta w połowie ze środków Urzędu Miasta i Gminy Strzelin oraz województwa dolnośląskiego. Obecnie cała inwestycja opiewa na ok. 7 mln zł. Oczywiście, ostateczny koszt zweryfikuje przetarg. Ma się zmienić również udział finansowy samorządów. Gmina podpisała projekt nowego porozumienia z urzędem marszałkowskim, który planuje złożyć wniosek na dofinansowanie budowy ronda do rezerwy budżetu państwa. Gdyby udało się uzyskać pieniądze, to podział poniesionych kosztów wyglądałby następująco: 50% budżet państwa, 25% gmina Strzelin, 25% urząd marszałkowski. – Warunkiem dopisania porozumienia było złożenie deklaracji, że w tym roku gmina wyda na to zadanie 100 tys. zł, zaś w przyszłym roku pozostałą kwotę – mówi Dorota Pawnuk, burmistrz Strzelina.- Musieliśmy więc zagwarantować te środki w wieloletnim programie finansowym. Teraz czekamy, żeby zarząd województwa złożył wniosek do budżetu państwa o dofinansowanie – dodaje.
W tej sprawie zwróciliśmy się również do wydziału transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Jak dowiedzieliśmy się od dyrektora wydziału Artura Gulczyńskiego, wniosek o dofinansowanie ma zostać złożony w ciągu miesiąca. - W myśl projektu porozumienia realizacja zadania nastąpi w formule „Zaprojektuj-wybuduj” z terminem realizacji przewidzianym na lata 2015-2016 - poinformował. - Zadanie będzie realizowała Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu - tłumaczy. Nasz dziennikarz zapytał także o to czy w czasie remontu przewiduje się zamknięcie ulic i wytyczenia objazdów. – Wyłoniony wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, który przed wprowadzeniem musi zostać zatwierdzony przez marszałka – wyjaśnia Gulczyński. Do sprawy budowy ronda będziemy wracać w kolejnych wydaniach Słowa Regionu.