Gmina Strzelin nie chce nawiązywać takich przyjaźni

Radni przychylili się do propozycji, aby gmina sama zajęła się remontem pomnika w ŻeleźnikuJakie będą dalsze losy pomnika w Żeleźniku poświęconego żołnierzom Armii Czerwonej? Czy będą jakieś zmiany w taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków? O tym dyskutowali radni podczas Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska RMS.

Prezes ZWiK Stanisław Klimaszewski, główna księgowa Ewa Kondracka-Tolksdorf oraz biegła w zakresie sporządzania taryf Anna Palasz poinformowali o planowanych podwyżkach i obniżkach. W zaopatrzeniu w wodę wyróżnia się 4 grupy odbiorców. Są to gospodarstwa domowe, przemysł spożywczy, pozostali odbiorcy i tzw. woda na cele pożarowe. Odbiorcy zakwalifikowani do grupy gospodarstw domowych płacili do tej pory 2,85 zł, a proponowana cena od 1 maja br. do 30 kwietnia 2016 – 3,12 zł. W kolejnych dwóch grupach zapowiadana się obniżki. Przemysł spożywczy – cena netto za 1m3 wody będzie wynosić 3,13 zł, co daje spadek o 58 gr. Pozostali odbiorcy za wodę będą płacić nie 3,32 zł, jak do tej pory, a 3,17 zł. W przypadku wody na cele pożarowe proponowana cena to 88,02 zł.
W przypadku odprowadzania ścieków w gospodarstwach domowych, będziemy płacić nie 9,46 zł jak do tej pory, a 9,35 zł. Dla przemysłu spożywczego zapowiada się podwyżka, gdyż do tej pory obowiązująca taryfa wynosiła 10,42 zł, a proponowana – 10,87 zł. Podobnie będzie w przypadku ostatniej grupy, czyli pozostali odbiorcy, gdzie cena za odprowadzenie ścieków wzrośnie z 9,48 zł o 37 gr.
W porządku obrad przewidziano i poddano pod głosowanie w sumie siedem projektów uchwał. Każdy z nich przyjęto jednogłośnie.

Prorosyjski „przyjaciel”
W ostatnim punkcie dyskusji radni pochylili się nad wydaniem opinii w sprawie przeprowadzenia remontu pomnika poświęconego żołnierzom Armii Czerwonej, przez Stowarzyszenie KURSK z siedzibą w Katowicach. Temat jest kontrowersyjny, gdyż kontrowersyjne okazują się działania wspomnianego stowarzyszenia. Organizacja w swoich przekonaniach jest bardzo prorosyjska i otwarcie krytykuje działania Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Z założenia Stowarzyszenie KURSK zajmuje się ochroną i opieką nad cmentarzami i miejscami pamięci Wojska Polskiego i Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej. Jak poinformowali pracownicy urzędu, organizacja jest żywo zainteresowana wyremontowaniem obelisku w Żeleźniku. O zdanie zapytano obecną na komisji sołtys Żeleźnika Bożenę Matwijiszyn. Sołtys, po przeprowadzonym wśród mieszkańców wsi rozeznaniu, przekazała, że wszyscy są za odnowieniem pomnika. Nie tylko przez wzgląd na pamięć poległych. Mówiła, że obelisk bardzo mocno wpisał się w krajobraz wsi. Z czasem stał się również miejscem spotkań młodzieży. W dyskusji padło pytanie, czy mieszkańcom nie będzie przeszkadzać współpraca ze Stowarzyszeniem KURSK oraz krzykliwy wygląd pomnika po remoncie, z czego stowarzyszenie jest znane. Do dyskusji dołączyła się burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk. Mówiła, że woli, aby pomnik został wyremontowany siłami własnymi gminy. Wspomniała, że nakład finansowy nie będzie duży i możliwe, iż obelisk nie będzie aż tak bogaty.
- Myślę jednak, że należy być daleko od nawiązywania współpracy z radykalnym KURSKiem – przekonywała burmistrz.
W efekcie radni wydali pozytywną opinię o propozycji burmistrz, aby obelisk wyremontowała gmina.