Nowe przejście dla pieszych

Piesi mogą już bezpiecznie przechodzić przez ulicę w rejonie skrzy¿owaniaJeszcze w ubiegłym roku gmina Strzelin wnioskowała do zarządcy drogi wojewódzkiej nr 396 o utworzenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Oławskiej, w rejonie skrzyżowania z ul. Glinianą. Jak wyjaśnia burmistrz Dorota Pawnuk, powodem wniosku był brak możliwości przejścia z jednego ciągu pieszego na drugi.

Od poniedziałku, 23 marca mieszkańcy mogą już bezpiecznie przechodzić na drugą stronę. W tym roku gmina wnioskuje również o utworzenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej na ul. Krzepickiej. Umożliwi to bezpieczne poruszanie się między chodnikami, w tym nowo wybudowanym chodnikiem do Chociwela. Utworzenie tych przejść dla pieszych należy do obowiązków Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.