Co z terenem byłego lodowiska?

Gmina Strzelin ma koncepcję na wykorzystanie terenu po byłym lodowisku przy ul. Wojska PolskiegoStrzeliński magistrat ma pomysł na zagospodarowanie terenu po byłym lodowisku przy ul. Wojska Polskiego. Co tam będzie?
Lodowisko przy ul. Wojska Polskiego w Strzelinie istnieje już tylko z nazwy. Od kilku lat na placu nie wylewano wody.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie, który zarządza tym terenem, nie mógł tego robić, ponieważ płyta jest w złym stanie technicznym (nierówna i popękana). W ubiegłym miesiącu burmistrz Dorota Pawnuk, wraz z pracownikami urzędu, udała się na lodowisko. Gmina ma bowiem pewne plany dotyczące tego miejsca. –Strzeliński magistrat obecnie czyni starania w celu przygotowania wstępnej koncepcji zagospodarowania tego terenu – informuje Dorota Pawnuk. – Jesteśmy w trakcie opracowania inwentaryzacji zadrzewień, urządzeń podziemnych i nadziemnych terenu. W planach jest utworzenie tam miejsca do wypoczynku i spacerów z urządzeniami małej architektury, fontanną i pergolą - dodaje. Na razie trudno określić, kiedy koncepcja zostanie zrealizowana. Do sprawy będziemy wracać na łamach naszej gazety.