Podziękowania dla wolontariuszy

Obecni na sesji wolontariusze otrzymali upominkiNa ostatniej sesji Rady Miejskiej Strzelina wyróżnieni zostali wolontariusze, którzy opracowali diagnozę problemów społecznych mieszkańców miasta i gminy. - To zespół wolontariuszy, ankieterów, który realizował reprezentatywne badania socjologiczne na mieszkańcach miasta i gminy Strzelin.

- Do zebrania było prawie 300 ankiet. Ci młodzi ludzie musieli pojechać do każdego sołectwa, a jest ich ponad trzydzieści. Ponad pół roku pracowali nad koncepcją tych badań, nad wypracowaniem ich wyników – mówiła Agata Bulicz z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Zespołem kierował Łukasz Krzysztofczyk z Urzędu Miasta i Gminy Strzelin. Pisemne podziękowania oraz upominki otrzymali obecni na sesji Jakub Mucha, Artur Białkowski i Kamil Strzelecki. W zespole wolontariuszy pracowali również Aneta Balcer i Jakub Stępień. - Raport, który powstał w oparciu o zgromadzone dane, przyczyni się do przygotowania niezwykle ważnego dokumentu, jakim jest Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych miasta i gminy Strzelin na lata 2016-2021 – powiedziała burmistrz Dorota Pawnuk. Życzyła także udanej realizacji kolejnych ambitnych zamierzeń oraz satysfakcji z pracy wolontariusza.