Nie wszystko od razu

Zebrani dowiedzieli się, że modernizacja oświetlenia przyda się podczas wykonywanej w przyszłości kanalizacjiBurmistrz poinformowała, że gminy nie stać, aby wykonać całe zadanie bez żadnego dofinansowania. Zebrani dowiedzieli się również, dlaczego inwestycja będzie rozpoczęta od modernizacji oświetlenia. Ponadto wyremontowany zostanie kolejny chodnik oraz pojawi się urządzenie linowe.

Spotkanie z mieszkańcami Osiedla Piastowskiego przy ul. Gen. Grota Roweckiego odbyło się we wtorek, 21 kwietnia. Pierwsza kwestia dotyczyła modernizacji oświetlenia. Burmistrz Dorota Pawnuk wyjaśniła, że w pierwszej kolejności realizowane w gminie są te inwestycje, na które pojawia się dofinansowanie zewnętrzne. W perspektywie finansowej, która właśnie się kończy, nie było pieniędzy na drogi osiedlowe i lokalne. – Zadanie z roku na rok było przekładane. W związku z tym, że jest dokumentacja, należałoby wykonać jej kolejny etap. Nie stać nas na to, żeby 8 mln (koszt całej inwestycji – przyp. red.) zaplanować w budżecie nawet na dwa kolejne lata bez żadnego dofinansowania, ale będziemy etapować tę inwestycję – powiedziała Pawnuk.

Konieczne rozebranie parkingu?
Mirosław Stępień z UMiG Strzelin poinformował, że obecne oświetlenie nie spełnia odpowiednich wymogów. Wymienione zostaną wszystkie sieci oświetleniowe, a nowe słupy będą wyglądały tak jak przy ul. Wojska Polskiego, ul. Dzierżoniowskiej i innych nowych osiedlach.
Mieszkaniec Osiedla Piastowskiego Zbigniew Bartkiewicz zapytał, dlaczego oświetlenie nie może powstać na istniejącej już trasie. Stępień wyjaśnił, że konieczne byłoby rozebranie parkingu, a ponadto nie byłoby możliwości doświetlenia terenów między blokami. – Uważam, że firma powinna zacząć od innych, głębszych inwestycji, a oświetlenie powinno się robić na końcu, wtedy nie będzie tego problemu – mówił mieszkaniec.
Jak się okazało, wykonanie kanalizacji sanitarnej, burzowej oraz innych mediów wymaga ogromnych pieniędzy, których gmina na realizację tego zadania nie posiada. Kończy się także okres ważności pozwolenia na budowę, więc, aby istniała ciągłość, należy wykonywać jakieś prace. – Kanalizacja jest położona na bardzo dużych głębokościach. Wykopy prowadzone w przyszłości będą ogromne i po to, żeby je doświetlić powinno być dobre, porządne oświetlenie – tłumaczył Stępień.
Przerywając dyskusję burmistrz zapytała mieszkańców czy chcą, aby przeznaczyć 200 000 zł na modernizację oświetlenia na ich osiedlu, co wszyscy potwierdzili. – Jeżeli chodzi o środki na modernizację oświetleń w gminie Strzelin, radni mieli 250 000 zł, z czego 200 000 zł zostało przeznaczone na osiedle przy ul. Gen. Grota Roweckiego. Na pewno to oświetlenie będzie zdecydowanie lepsze, niż jest teraz – powiedział radny Damian Serwicki.
Wyremontują kolejny chodnik
Kolejna kwestia dotyczyła remontu chodników. Pawnuk podkreśliła, że od ubiegłego roku to gmina jest właścicielem ciągów pieszych, które przejęła od spółdzielni. – W ubiegłym roku wspólnota nr 7 zadeklarowała, że połowę kosztów wyłożenia chodnika puzlami pokryje sama. Tak też się stało, chodnik wygląda bardzo pięknie. Teraz wspólnota nr7 bardzo odbiega wyglądem od pozostałych. W tym roku podobny wniosek złożyła wspólnota nr 6 – mówiła burmistrz. Jak zaznaczyła, gmina będzie kontynuować tę współpracę i kolejny chodnik zostanie wyremontowany.
Następnie poruszony został temat osiedlowego placu zabaw. Burmistrz wyjaśniła, że za trzy urządzenia siłowe, które zostały przeniesione, mieszkańcy otrzymają coś w zamian. Katarzyna Jachowicz z UMiG zaproponowała i zaprezentowała zdjęcie urządzenia linowego przeznaczonego dla dzieci powyżej 6. roku życia. Ostatecznie zebrani zaakceptowali propozycję. Głos zabrał także jeden z mieszkańców, którego zdaniem na niezagospodarowanym terenie od strony SCM powinno zostać posadzonych więcej drzew i krzewów.