Powiaty staną się organizatorami transportu publicznego

Operatorami mogą być także dotychczasowi przewoźnicyW Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin miało miejsce spotkanie zainicjowane przez burmistrz Dorotę Pawnuk. Pojawili się na nim starosta strzeliński, wójtowie i burmistrzowie sąsiednich gmin oraz przedstawiciele wrocławskiej firmy Refunda. Podczas spotkania omówiona została współpraca na rzecz Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Powiatu Strzelińskiego.

Jak się okazuje, od 1 stycznia 2017 r. wszystkie powiaty w Polsce czeka ogromna zmiana w zakresie obowiązku organizacji publicznego transportu zbiorowego. Powiaty staną się faktycznymi organizatorami takiego transportu na swoim obszarze. Do końca 2016 r. powinny wybrać swoich operatorów, którymi mogą być także dotychczasowi przewoźnicy realizujący obecnie komercyjne przewozy pasażerskie na terenie powiatu. Bez opracowania i uchwalenia planu transportowego i bez wyboru operatorów powiatowego transportu zbiorowego, mieszkańcy powiatu, w tym szczególnie dzieci i młodzież szkolna, nie będą uprawnieni do ulgowych biletów (wynikających z ustaw), gdyż dotychczasowi przewoźnicy nie otrzymają refundacji.
Aby zdążyć z wyborem operatorów w ustawowych terminach, najpóźniej do końca bieżącego roku należy zaplanować i oszacować potrzeby transportowe całego powiatu. Zlecenie opracowania planu transportowego leży po stronie powiatu strzelińskiego, który będzie organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Na jego opracowanie wójtowie i burmistrzowie z tego obszaru udzielą ze swoich budżetów pomocy finansowej na rzecz powiatu.