Nowe gabloty ogłoszeniowe przy ul. Grahama Bella

Segmentowa wolno stojąca gablota kosztowała 12 000 złW ostatnim czasie mieszkańcy Strzelina mogli zauważyć nowe tablice ogłoszeniowe. Pojawiły się one w miejsce starych, które mieściły się w rozebranej już przybudówce do budynku przy ul. Kościuszki 42.

- W ubiegłym roku pojawił się wniosek wspólnoty mieszkaniowej w sprawie potrzeby remontu tych tablic, gdyż po remoncie elewacji budynku zaczęły mocno szpecić stary obiekt. Koszt remontu starych i bardzo nieporęcznych tablic był bardzo wysoki. W porozumieniu z mieszkańcami wspólnoty ustaliliśmy, że gmina rozbierze przybudówkę i w to miejsce zakupi nowe tablice ogłoszeniowe – informuje burmistrz Dorota Pawnuk. Ponadto, potrzebę powrotu tablic zgłaszali także przedstawiciele organizacji pozarządowych, szczególnie Uniwersytet III Wieku.
Koszt zakupu, dostawy i montażu wolno stojącej gabloty ogłoszeniowej 4-segmentowej na ul. Grahama Bella (wzdłuż ściany zachodniej budynku przy ul. Kościuszki 42) wyniósł 12 054 zł (brutto). W gablotach zamieszczane będą informacje Biura Rady Miejskiej Strzelina (1 segment), ogłoszenia Urzędu Miasta i Gminy Strzelin, w tym również ogłoszenia jednostek organizacyjnych gminy i innych jednostek publicznych z prośbą o podanie ich do publicznej wiadomości (2 i 3 segment) oraz ogłoszenia i informacje przekazane do wywieszenia przez organizacje pozarządowe z terenu gminy Strzelin (4 segment).