Gmina chce dać obywatelom...

Pracownicy strzelińskiego magistratu objaśniali mieszkańcom procedurę składania wnioskówCoraz częściej wprowadzają go samorządy. Dzięki niemu obywatele mają realny wpływ na inwestycje prowadzone na ich terenie. Mowa, oczywiście, o budżecie obywatelskim, który zacznie funkcjonować w Strzelinie.

W  Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Strzelińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016. Pracownicy urzędu odpowiadali na pytania przybyłych mieszkańców Strzelina. W dużym skrócie przedsięwzięcie to wygląda w ten sposób, że gmina lub miasto przeznacza niewielki procent swojego budżetu (najczęściej od 0,5% do 1%) do dyspozycji mieszkańców. Czym więc różni się budżet obywatelski od form uczestnictwa w gospodarowaniu pieniędzmi, które funkcjonują w zdecydowanej większości samorządów? Podstawą jest to, że ani urzędnicy, ani radni, nie mogą wpływać na złożone przez społeczeństwo wnioski i projekty. BO daje mieszkańcom możliwość realnego decydowania o przeznaczaniu funduszy na konkretne cele. Dodatkowo ten proces przekazuje obywatelom wiedzę, że powinni dostrzegać swoje własne interesy i że mają zdolność bezpośredniego decydowania. Ta forma demokracji bezpośredniej zbliża również społeczeństwo do polityków, gdyż negocjacje, w których biorą udział wymienione strony, polegają na ustaleniach równorzędnych podmiotów.
W przypadku miasta Strzelin, kwota przeznaczona na BO wyniesie 500 000 zł, a kosztorys pojedynczego zadania nie może przekroczyć 300 000 zł. Projekty mogą składać osoby pełnoletnie zamieszkałe na terenie miasta Strzelin, bądź organizacja pozarządowa, która ma swoją siedzibę w granicach miasta. - Jak państwo wpiszecie szacunkową kwotę, która wynosi 300 000 zł, to my i tak to przeszacujemy i będziemy wiedzieli, jaka to jest kwota - wyjaśniał Jan Maćkała z Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy Strzelin. Dodał także, że każdy wniosek będzie rozpatrywany i konsultowany z wnioskodawcą. - Proszę pamiętać, że budżet obywatelski zakłada zadania własne gminy. Nie możemy realizować na przykład budowy drogi powiatowej, czyli chodnik, który będzie na ul. Wrocławskiej, jest w ciągu drogi wojewódzkiej i nie jest zadaniem własnym gminy - kontynuował. Z sali padło pytanie, czy zakłada się jakiś udział procentowy mieszkańców podczas głosowania, aby było ono ważne. Padła odpowiedź, że nie, gdyż decyduje większość. Możliwy jest nawet ekstremalny przypadek, że przyjdzie i zagłosuje tylko dwóch mieszkańców. W tym wypadku decyzja będzie i tak wiążąca. Mieszkańcy pytali również o formę, w jakiej ma zostać przeprowadzone głosowanie. W odpowiedzi usłyszeli, że odbędzie się ono w sposób tradycyjny (do urn), lub internetowo.

Kto będzie orzekał o poprawności wniosków?
Wnioski można składać od 1 do 30 czerwca 2015 r. Następnie burmistrz powoła Zespół ds. Strzelińskiego Budżetu Obywatelskiego, który będzie się składał z 9 członków. Wspomniana komórka wyda ocenę i zweryfikuje projekty. Następnie zespół sporządzi listę wniosków, które będą podlegać głosowaniu. Należy pamiętać, że zadanie powinno być zrealizowane podczas jednego roku budżetowego. Do realizacji zostaną zakwalifikowane projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania pieniędzy przeznaczonych na Strzeliński Budżet Obywatelski.
Średnia kwota przeznaczona na mieszkańca w ramach BO w Strzelinie wynosi 41 zł. Gmina Strzelin jest jedynym samorządem naszego powiatu, który wprowadza BO. Czy w ślad za nią pójdą inne?