Wybrali zespół
Spotkanie komisji trwało ok 15 minW strzelińskim magistracie odbyło się kolejne posiedzenie Komisji RMS. Obecnych było pięciu spośród siedmiu radnych. Wybrali zespół do przeprowadzenia kontroli obsługi petentów oraz pracy UMiG. W jego skład weszły radna Iwona Kowalska oraz radna Magdalena Piotrowicz.
Zebrani przygotowali również projekt uchwały w sprawie Tomasza Mondrzejewskiego z dnia 29 maja 2015 r. na nienależyte wykonanie zadania związanego z przyznaniem przez burmistrza Strzelina środków publicznych na rzecz nieuprawnionego wnioskodawcy Gimnazjum nr 2 w Strzelinie. Jednogłośnie uznali skargę za bezzasadną. Taką opinię przedstawią w najbliższej sesji Rady Miejskiej Strzelina.