Przedstawili swoje plany i zadania
Podczas spotkania seniorzy wręczyli burmistrz Dorocie Pawnuk pamiątkowe zdjęcie ze spotkania z zuchami ze Szkoły Podstawowej nr 4 w StrzelinieW gabinecie burmistrz Strzelina Doroty Pawnuk odbyło się spotkanie z reprezentacją powstałej niedawno grupy seniorów ZHP Hufca Strzelin. Jej komendantem jest harcmistrz Józef Horodyski. Na spotkaniu obecni byli harcerki, harcerze i instruktorzy wszystkich pokoleń: -Teresa Taras, Danuta Antał, Violetta Misa-Pachut, Katarzyna Ostrowska, Stanisław Wąsiński, Andrzej Szymczak i Marian Pindel. Wizyta miała charakter zapoznawczy. Odbyła się w miłej i życzliwej atmosferze. Seniorzy złożyli serdeczne podziękowania za dotychczasową pomoc i poparcie przy urządzaniu wystawy fotograficznej pt. „Z kart historii strzelińskiego harcerstwa lat 1946 – 2015”. Wystawę przygotowano i udostępniono społeczności Strzelina w połowie maja, w czasie obchodów 70. rocznicy powrotu miasta i ziemi strzelińskiej do Polski. Seniorzy wręczyli burmistrz Dorocie Pawnuk kwiaty oraz pamiątkowe zdjęcie ze spotkania z zuchami ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie. W drugiej części spotkania komendant zapoznał szefową gminy z celami, zadaniami i dorobkiem powstałej grupy. Seniorzy będą dążyć, aby przyłączyło się do nich jak najwięcej byłych harcerzy, harcerek i instruktorów. Przypomniano również, że w 2016r. przypadnie jubileusz 70 lat działalności strzelińskiego harcerstwa. Rozważano także problemy związane z reaktywowaniem struktur harcerstwa.