Będzie chodnik
W Szczawinie odbyła się weryfikacja przygotowanej koncepcji projektuW budżecie gminy Strzelin na 2015 r. zaplanowane zostały pieniądze na opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze powiatowej w Szczawinie. Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk spotkała się na miejscu inwestycji z Michałem Kołodnickim, wykonawcą dokumentacji technicznej budowy chodnika, w celu weryfikacji przygotowanej koncepcji.
Obecni byli także Jan Maćkała, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych UMiG Strzelin, radny Rady Miejskiej Strzelina Stanisław Furdykoń oraz sołtys Szczawina Bartosz Horodyski. W zakres dokumentacji technicznej wchodzi: budowa ciągu pieszego, obejmująca pełną konstrukcję dla ciągów pieszych, budowa zjazdów na istniejące posesje i elementów odwodnienia drogi.