Ogrodowa wyremontowana…
Zakończył się już remont ul. Ogrodowej w KuropatnikuZakończył się remont ul. Ogrodowej w Kuropatniku. Pracę od lipca bieżącego roku prowadziła firma Globistic Rajmunda Czerniaka z Pęcza. Remont kosztował ponad 300 tys. zł. Zakres robót obejmował budowę jezdni (o długości 455 m) o nawierzchni bitumicznej, wykonanie zjazdów do granicy posesji, pasów zieleni oraz odbudowę systemu odwodnienia. Ponadto, w ramach zadania wykonano fragment ul. Widokowej wraz z zaklinowaniem nawierzchni tłuczniowej, aby zabezpieczyć przed wypłukiwaniem i zamulaniem kanalizacji deszczowej. Na sfinansowanie zadania gmina Strzeln otrzyma dofinansowanie (95 tys. zł) z budżetu województwa dolnośląskiego.