Ruszyła budowa windy dla niepełnosprawnych
Winda umożliwi niepełnosprawnym dostęp na każde piętro budynku. Realizacja inwestycji ma się zakończyć do 30 listopada 2015 r. (fot. UMiG Strzelin)Prace wykonuje wrocławska firma, która współpracowała już ze strzelińskim magistratem. Gmina Strzelin otrzyma dofinansowanie w wysokości 175 000 zł, a w ramach zadania powstanie winda zewnętrzna. UMiG poinformował, co dokładnie wejdzie w zakres prac przy budynku gimnazjum. Trwają prace związane z rozbudową budynku Gimnazjum nr 2 im. Żołnierza Polskiego w Strzelinie o windę dla osób niepełnosprawnych. Prace za 427 645,28 zł wykonuje wrocławska firma BUDOM, która współpracowała już ze strzelińskim magistratem przy przebudowie świetlicy wiejskiej w Gęsińcu. Dokończyła także budowę nowej siedziby Strzelińskiego Ośrodka Kultury. Na sfinansowanie inwestycji gmina Strzelin otrzyma dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 175 000 zł. W ramach zadania powstanie m.in. winda zewnętrzna przylegająca do zachodniej elewacji budynku gimnazjum, dostępna z zewnątrz dla osób niepełnosprawnych i obejmująca trzy kondygnacje (dźwig kabinowy z napędem elektrycznym). Jak informuje Urząd Miasta i Gminy Strzelin, zostanie również wykonany demontaż stolarki okiennej, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w miejscu windy, demontaż ścian w miejscu drzwi windowych, grzejników oraz podejść pod likwidowanymi oknami, demontaż zlewu oraz podejść sanitarnych w pokoju nauczycielskim.
Wykonany zostanie fundament w postaci płyty fundamentowej oraz ściany fundamentowe żelbetowe. Ściany zewnętrzne z bloczków gazobetonowych zostaną przemurowane dla wyrównania grubości ścian zewnętrznych. Firma wykona nowe ściany działowe w budynku wraz z montażem ścian wewnętrznych. Wymieniona będzie istniejąca nawierzchnia na kostkę betonową wraz z podbudową i montażem nowych krawężników drogowych. Ponadto odprowadzone zostaną wody opadowe na terenie utwardzonym z rur 160 PCV. Wykonawca zapewni instalację elektryczną windy. Inwestycja ma się zakończyć do 30 listopada 2015r. Jak informuje UMiG, wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych z dostępem na każde piętro w budynku Gimnazjum nr 2 w Strzelinie da dzieciom możliwość uczęszczania do ogólnodostępnej szkoły. Jest to korzyść nie tylko dla tych dzieci, ale również dla pozostałych uczniów. Młodzież oswaja się z niepełnosprawnością, integruje i uczy współpracy. Działanie procentuje na przyszłość, gdyż młodzież ucząca się wspólnie przestaje zauważać różnice między sobą i ma możliwość poznania siebie nawzajem.