„Osiedle na skarpie” wybrało nowy zarząd
Przewodniczący osiedla Robert Dymacz (drugi od lewej) z zarządem w składzie: Michał Koperski, Agnieszka Rogalińska i Wojciech Stępski (fot. UMiG Strzelin)W strzelińskim magistracie trwają wybory zarządów i przewodniczących osiedli. Frekwencja wśród mieszkańców „Osiedla na skarpie” nie była wysoka. Poruszony został problem odwodnienia ulic Pułaskiego i Gałczyńskiego, jednak gmina nie ma możliwości zrealizowania inwestycji z własnych pieniędzy.
We wtorek, 3 listopada, w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin odbyło się zebranie mieszkańców „Osiedla na skarpie”. Celem był wybór przewodniczącego oraz członków zarządu. Do udziału w zebraniu uprawnieni byli mieszkańcy ulicy: Kazimierza Pułaskiego, W. Witosa, Słonecznej, Polnej, K. Gałczyńskiego, Weteranów, W. Broniewskiego, Z. Berlinga, A. Zawadzkiego, Leśną, A. Rapackiego, O. Langego, Górzystej, Zielnej, Staromiejskiej, Sosnowej, Krasińskiego, Nyskiej, Jaworowej, Wichrowej, Różanej, Wiosennej, Krótkiej, Parkowej, Łąkowej, Źródlanej, Wojska Polskiego (od skrzyżowania z ulicami: M. Kopernika i Staromiejską). Z 953 osób uprawnionych do udziału w zebraniu, obecnych było jedynie 14 osób.
Spotkanie otworzyła burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk. Przywitała zebranych mieszkańców osiedla, obecnych radnych oraz pracowników urzędu. Następnie zapoznała mieszkańców z zasadami i trybem wyboru przewodniczącego oraz członków zarządu osiedla. W wyniku głosowania jawnego została wybrana trzyosobowa komisja skrutacyjna w składzie: Piotr Onyszkiewicz, Jerzy Wójcikiewicz oraz Sylwia Koperska.
Do komisji zgłoszono kilka kandydatur na przewodniczącego zarządu: Piotra Bubulę, Roberta Dymacza oraz Agnieszkę Rogalińską. Ostatecznie, większością głosów przewodniczącym „Osiedla na skarpie” został Robert Dymacz. Do zarządu zgłoszeni zostali następujący kandydaci: Piotr Bubula, Michał Koperski, Agnieszka Rogalińska oraz Wojciech Stępski. Konieczne było przeprowadzenie ponownego głosowania, ponieważ Piotr Bubula i Wojciech Stępski otrzymali równą liczbę głosów. Po głosowaniu przewodniczący komisji skrutacyjnej Jerzy Wójcikiewicz stwierdził, że większością głosów na członków zarządu osiedla zostały wybrane następujące osoby: Michał Koperski, Agnieszka Rogalińska oraz Wojciech Stępski.
W kolejnej części zebrania był czas na wnioski i zapytania mieszkańców. Poruszono m.in. problem podziału „Osiedla na skarpie”, a dokładniej lokalizacji nieruchomości przy ulicy Źródlanej. Część zabudowań należy do Strzelina, a część do Gościęcic. Burmistrz Pawnuk poinformowała, że zapozna się bliżej z tematem, a zmiana adresu przynależności wiąże się ze zmianą granic administracyjnych miasta.
Ponadto rozmawiano o problemie odwodnienia ul. Pułaskiego i Gałczyńskiego w Strzelinie. Gmina Strzelin w 2014 r. opracowała koncepcję odwodnienia tych ulic. Kompleksowe wykonanie zadania wymaga jednak dużych nakładów finansowych. Gmina nie ma możliwości zrealizowania inwestycji z własnych środków, dlatego na ten cel konieczne byłoby pozyskanie pieniędzy zewnętrznych. W przypadku pojawienia się naboru na realizację tego typu przedsięwzięć, gmina poczyni starania zmierzające do otrzymania pomocy finansowej.