Pamiętajmy o historii
Szacunek dla zmarłych to również dbałość o groby i płyty nagrobneWojna i lata powojenne okrutnie doświadczyły Strzelin. Większość zabytków została utracona bezpowrotnie, chociaż nie wszystkie. Odbudowana wieża ratusza jest przykładem na to, że miasto może odzyskać swój historyczny wygląd, choćby w części. Tym bardziej dziwi, żeby nie powiedzieć oburza, brak szacunku dla zachowanych reliktów przeszłości. Na zdjęciu obok prezentujemy epitafium z kościoła pw. św. Gotarda. Ktoś najwyraźniej pomylił płytę nagrobną z epitafium poświęconym zmarłemu ze szkolną tablicą. Nie wypada czynić zapisków kredą na żadnej ścianie, na ścianie kościoła tym bardziej. A na czyimś nagrobku już uchodzi? Na pewno nie.