Założyli 43 niebieskie karty
W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Strzelinie odbyło się szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w RodzinieW sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Strzelinie odbyło się szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie nt. „Efektywna współpraca w zespole. Superwizja jako proces wspomagający pracę zespołu”. Brali w nim udział przedstawiciele kuratorskiej służby sądowej, pedagodzy ze szkół z gminy Strzelin, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie oraz terapeuta uzależnień. Szkolenie miało na celu naukę efektywnej pracy i rozwiązywania problemów w tzw. grupie roboczej. W jej skład wchodzi zwykle kilka osób. Grupę powołuje się do pracy z konkretną rodziną w momencie założenia Niebieskiej Karty. Jak się okazuje, w 2015r. pracownicy GOPS w Strzelinie oraz funkcjonariusze Komedy Powiatowej Policji w Strzelinie założyli 43 niebieskie karty. Szkolenie podzielono na dwa spotkania. Kolejne odbędzie się w pierwszym tygodniu grudnia.