Pławna i Trześnia następne w kolejce do kanalizacji
W tym roku rozbudowano sieć kanalizacyjną w KaczerkachProces kanalizacji gmin naszego powiatu postępuje od kilku lat. Nie inaczej jest w przypadku Strzelina. Zapytaliśmy burmistrz Dorotę Pawnuk, w jakim stopniu skanalizowana jest gmina, którą zarządza. - Gmina Strzelin liczy sobie 36 sołectw oraz miasto Strzelin. System kanalizacji sanitarnej funkcjonuje w następujących miejscowościach: Biały Kościół, Chociwel, Strzegów, Szczodrowice, Gęsiniec, Mikoszów, Pęcz, Szczawin, Kuropatnik, Ludów Polski, Górzec, Gościęcice Dolne, Średnie i Górne oraz miasto Strzelin. Aktualnie dostęp do kanalizacji sanitarnej ma ok. 2/3 mieszkańców miasta i gminy. W obrębie sołectwa Chociwel działa centralna oczyszczalnia ścieków, która oczyszcza ścieki komunalne z terenu całej gminy. W 2015 roku ZWiK Strzelin zrealizował rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kuropatniku, podłączając do niej część sołectwa tzw. Kaczerki - powiedziała. Dodała także, że w najbliższych latach rozbudowywany ma być istniejący już system kanalizacji w Białym Kościele. Powiedziała też, że w 2015 roku zakupiono za ponad 250 tys. zł kontenerową, biologiczną oczyszczalnię ścieków dla sołectwa Karszów. Zakup ten został dofinansowany przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Spytaliśmy również, jakie zadania inwestycyjne dotyczące kanalizacji są planowane w przyszłym roku budżetowym. - W 2016 roku gmina Strzelin będzie dysponować dokumentacjami na takie zadania, jak budowa kanalizacji deszczowej w Pławnej, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla części sołectwa Kuropatnik oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Trześni i Pławnej - poinformowała burmistrz. Dodała też, że w zbliżającym się roku planuje się wykonanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni w Gębczycach, budowę kanalizacji sanitarnej w Karszowie oraz przygotowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej w Białym Kościele.