Radny Litwin podziękował za uspokajającą odpowiedź...
– Obawiałam się, że pan radny zapyta czy nie jest to za duża kwota - powiedziała burmistrz Dorota PawnukKoszt rekultywacji kwatery składowiska w Wąwolnicy zainteresował jednego z radnych. Burmistrz wyjaśniła, że kwota obciąża budżet na 2017 r., ale prawdopodobnie zostanie obniżona. - Liczę na to, że przetarg pozwoli nam, aby uwolnić z tej kwoty środki na inne zadania inwestycyjne w 2017 r. – powiedziała.
Grudniowa sesja Rady Miejskiej Strzelina odbyła się w ubiegłym tygodniu. Jest to także czas na zadawanie przez radnych pytań burmistrzowi. Jedna z uchwał dotyczyła przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzelin. Radny Piotr Litwin zwrócił się z pytaniem w sprawie rekultywacji kwatery składowiska w Wąwolnicy. Łączny koszt to 1 000 000 zł, w latach 2016, 2017 i 2018 wkład wyniesie po 200 000 zł, a w roku 2019 – 100 000 zł. – Czy zapisana kwota jest wystarczająca do tego, żeby spółka mogła starać się o środki? Czy nie musielibyśmy wpisywać całej kwoty, jaką mamy w ramach tego zadania? – pytał radny. Na tej samej sesji radni powierzyli Dolnośląskiemu Projektowi Rekultywacji Sp. z o.o. zarządzanie Gminnym Składowiskiem Odpadów w Wąwolnicy.
Skarbnik gminy Łucja Szczepańska wyjaśniła, że kwota na pewno jest wystarczająca. Została wpisana na podstawie danych uzyskanych z „Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji” spółki, która będzie realizować projekt. Przypomnijmy, że w skład powołanej spółki weszło 15 samorządów i 15 gmin. – Obawiałam się, że pan radny zapyta czy nie jest to za duża kwota. Jest to kwota dosyć sporo obciążająca budżet na 2017 r. Natomiast z deklaracji i doświadczenia z poprzedniego programu rekultywacji wysypisk szacuje się, że ta kwota zostanie obniżona po przetargu o kilkadziesiąt procent. Liczę na to, że przetarg pozwoli nam uwolnić z tej kwoty środki na inne zadania inwestycyjne w 2017 r. – powiedziała burmistrz.
Radny Litwin podziękował za uspokajającą odpowiedź, gdyż, jak zaznaczył, myślał, że przyszłoroczny budżet inwestycyjny będzie poświęcony tylko na rekultywację. Większość radnych była za przyjęciem uchwały.