Na co idą fundusze sołeckie?
Sołectwo Gościęcice, którym zarządza sołtys Władysław Białkowski, przeznaczyło 11 tys. zł na utwardzenie drogi gminnejStrzelinianie wybrali zadania, które zostaną zrealizowane w ramach Strzelińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. Mieszkańcy sołectw również zdecydowali, na jaki cel zostaną przeznaczone publiczne ich wiejskie pieniądze. Postanowiliśmy przybliżyć czytelnikom zasady przydzielania funduszu sołeckiego. W samorządach trwa dopinanie budżetów na najbliższy rok, o czym informujemy na bieżąco. Tym razem postaramy się przybliżyć czytelnikom funkcjonowanie funduszy sołeckich. Samorząd przydziela na daną miejscowość określoną ilość pieniędzy. Jak jest ona wyliczana? W przypadku budżetu obywatelskiego, to gmina decyduje, jaką kwotę przeznaczy na projekt. Inaczej sprawa wygląda z funduszem sołeckim. Środki, które gmina ma wygospodarować na sołectwa, regulują zapisy ustawy. Wygląda to tak, że istnieje wzór, dzięki któremu wyliczona zostaje kwota przypadająca na daną wioskę. Zależna jest a od ilości mieszkańców danej miejscowości i wydatków bieżących zapisanych w budżecie gminy.
Co roku w sołectwach organizowane są spotkania dotyczące funduszu sołeckiego. Najczęściej odbywają się w obecności pracowników urzędu gminy, którzy nakreślają mieszkańcom, na jakie cele mogą być przeznaczone pieniądze. Spełnione muszą zostać trzy warunki formalne. Zadania te mają służyć poprawie życia mieszkańców, być zadaniami własnymi gminy i być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Następnie lokalna społeczność przystępuje do składania wniosków. Cele, na które zostaną przeznaczone pieniądze są wybierane podczas publicznego głosowania mieszkańców sołectwa. Urząd sprawdza wnioski tylko pod kątem formalnym. Dzięki takiemu sposobowi uczestnictwa, obywatele mogą decydować, jak zostaną spożytkowane te środki z budżetu gminy. Należy pamiętać, że zebrania dotyczące funduszy sołeckich muszą zostać zorganizowane do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
Na co wydają pieniądze mieszkańcy gminy Strzelin? Cele są przeróżne. W bardzo wielu wsiach część kwoty przeznaczana jest na spotkania rozrywkowo-kulturalne, bądź imprezy okolicznościowe, które integrują wiejską społeczność. Nie brakuje też remontów dróg czy chodników, bądź utrzymaniu i pielęgnacji terenów zielonych. O pieniądze wnioskują również organizacje pozarządowe z danego sołectwa.
Łączna kwota planowana w budżecie gminy Strzelin na fundusz sołecki na rok 2016 wynosi 498 545,41 zł i w stosunku do poprzedniego roku budżetowego zwiększyła się o prawie 40 000 zł. Najwięcej środków przypada na Kuropatnik, bo 30 016,40 zł, a najmniej na Dankowice - 79549,35 zł. Średnia kwota na jednego mieszkańca najwyższa jest właśnie w Dankowicach, a najniższa w Kuropatniku.
Najbardziej kosztowne pojedyncze zadania zostaną zrealizowane w: Gościęcicach (utwardzenie drogi gminnej), w Muchowcu (ułożenie krawężników wzdłuż drogi gminnej) oraz w Warkoczu (założenie rolet i alarmu w wiacie rekreacyjnej). Na każde z nich mieszkańcy danej wioski przeznaczyli 11 000 zł.