„Bóg się rodzi”
Podopieczni Ogniska Muzycznego w Stowarzyszeniu św. Celestyna w Mikoszowie to dzieciaki z pasją. Śpiewają, grają na instrumentach, wspólnie się uczą i rozwijają zdolności muzyczne. Ostatnio przygotowali przedświąteczny koncert kolęd.
17 grudnia w siedzibie Stowarzyszenia Świętego Celestyna w Mikoszowie odbył się koncert kolęd, pastorałek i pieśni świątecznych.
Z przygotowanymi na tę okazję utworami wystąpili podopieczni Ogniska Muzycznego działającego w Stowarzyszeniu.
Wspólne kolędowanie odbyło się w bardzo rodzinnej, ciepłej i niecodziennej atmosferze. Młodzi artyści, jak na szanujących się muzyków przystało, elegancko się ubrali. Choć byli lekko zdenerwowani i trochę spięci, to właśnie dzięki wyjątkowo sprzyjającemu nastrojowi wypadli doskonale. Zaśpiewali, zagrali na fortepianie, akordeonie i syntezatorze. Niektóre utwory wykonali przy akompaniamencie wiolonczeli (grała na niej mama występujących dzieci). Muzyka porwała słuchaczy.
Po koncercie do gości przemówiła Małgorzata de Haan, dyrektor Społecznego Ogniska Muzycznego.
- Bardzo nam miło wszystkich was dzisiaj gościć. Muzyka łączy, pobudza wyobraźnię i jest nośnikiem emocji. Dzisiaj przekazuje miłość i radość z Bożego narodzenia. Na koniec zapraszam do wspólnego kolędowania.
Zarówno występujący artyści, ich rodziny jak i mieszkańcy okolicznych wiosek, którzy uczestniczyli w tym muzycznym wieczorze, odśpiewali kolędę „Bóg się rodzi”, kończąc koncert. A po nim spędzili czas na rozmowach, posilając się jednocześnie przygotowanym dla nich poczęstunkiem. Wszyscy życzyli sobie wzajemnie wesołych świąt.
Celem działającego w Stowarzyszeniu Społecznego Ogniska Muzycznego Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego jest kształcenie dzieci i młodzieży zarówno pełno - jak i niepełnosprawnej poprzez naukę gry na wybranym instrumencie - fortepianie, akordeonie lub gitarze, rozwijanie zdolności i umiejętności muzycznych, wychowywanie wrażliwych odbiorców sztuki oraz integrację ze środowiskiem artystycznym. Społeczne Ognisko Muzyczne w Mikoszowie kształci uzdolnione dzieci i młodzież w dwóch cyklach nauki: sześcioletnim dziecięcym (dzieci do 10. roku życia) i czteroletnim młodzieżowym (dzieci i młodzież powyżej 10 roku życia)