Wielki problem komunikacyjny w mieście
- Jakbym był posłem na sejm i otrzymał taki apel, to bym zapytał... po co ten apel? - mówił radny Andrzej GrondysNa grudniowej sesji strzelińscy radni RM podjęli decyzję o ponowieniu trzech apeli. Dwa z nich dotyczyły dróg. Do kogo zostaną skierowane? Burmistrz zaznaczyła, że wcześniej jedynie dwie osoby zadeklarowały chęć i gotowość do rozmów. Radny Grondys wyraził swoje zdziwienie spowodowane postawą radnego Gulczyńskiego.
W czasie XV sesji Rady Miejskiej Strzelina, która odbyła się w poniedziałek, 14 grudnia, w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin podjętych zostało wiele uchwał. Relację z posiedzenia publikowaliśmy w poprzednim numerze gazety. Jedna z uchwał dotyczyła ponowienia apelu o konieczności budowy obwodnicy Strzelina w ciągu drogi krajowej nr 39.
Jak poinformowała Monika Łuczak z UMiG, apel zostanie przekazany posłom na Sejm RP: Joannie Augustynowskiej, Piotrowi Babiarzowi, Alicji Siemińskiej, Przemysławowi Czarneckiemu, Michałowi Jarosowi, Mariuszowi Orionowi-Jędryskowi, Beacie Kempie, Krzysztofowi Mieszkowskiemu, Aldonie Młyńczak, Kornelowi Morawieckiemu, Sławomirowi Piechocie, Jackowi Protasiewiczowi, Mirosławie Stachowiak-Różeckiej i Jackowi Światowi. Ponadto apel będzie przekazany prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju, Wojewodzie Dolnośląskiemu, Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego, przewodniczącemu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, generalnemu dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie oraz oddziałowi we Wrocławiu.

Rondo jest zakorkowane
– Warto pochylić się nad tym apelem. Warto go zatwierdzić i przekazać, szczególnie posłom, którzy będą decydowali o środkach w budżecie państwa na 2016 r. i następne lata. Uzasadnienie pokazuje, jak strzelińskie rondo jest zakorkowane. Wypadek spowodowałby naprawdę wielki problem komunikacyjny w tym mieście. Należałoby tę sprawę jak najszybciej załatwić. Obwodnica odciąży ruch kołowy i pokaże wspaniałe tereny inwestycyjne, które pomogą zmniejszyć bezrobocie i pozyskać inwestorów – powiedział radny Piotr Litwin.
Radny Artur Gulczyński pytał, jak poprzednie apele zostały przekazane do adresatów. Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk wyjaśniła, że w czasie kampanii wyborczej posłanki Aldona Młyńczak i Ewa Wolak otrzymały go osobiście. – Były to jedyne osoby, które zadeklarowały chęć i gotowość do rozmów. Pozostali posłowie nie wyrazili zainteresowania takimi spotkaniami, w związku z tym wysłaliśmy te apele – mówiła burmistrz. Większością głosów uchwała została przyjęta.
Kolejna uchwała mówiła o ponowieniu apelu dotyczącego przebudowy drogi krajowej nr 39 na odcinku Łagiewniki – autostrada A4. Apel także zostanie przekazany do osób wymienionych przy poprzedniej uchwale. Radni nie zabierali głosu. Większością głosów uchwałę przyjęto.

Zniechęca inwestorów
Następnie zebrani przystąpili do uchwały w sprawie podjęcia ponownego apelu dotyczącego zmiany ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Apel zostanie przekazany marszałkowi Sejmu RP, marszałkowi Senatu RP oraz wszystkim klubom parlamentarnym RP. – Trzeba zadbać o to, żeby nasi posłowie dowiedzieli się o tym, że jest taki apel. Pomoże gminie w tym, żebyśmy mieli inwestora i ewentualnie starali się o nowych inwestorów. W gminie Strzelin jest problem związany z tym, że inwestor musi wydać takie a nie inne pieniądze, co opóźnia, albo zniechęca inwestorów do tego, żeby inwestowali w naszej gminie – powiedział radny Litwin. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
W punkcie dotyczącym oświadczeń głos zabrał radny Andrzej Grondys. – Proszę państwa, były dwa apele w sprawie dróg. Pan radny Artur Gulczyński, były wiceburmistrz, były starosta, były kandydat na burmistrza, obecny dyrektor wydziału transportu UMWD głosuje przeciw tym apelom. Jakbym był posłem na sejm i otrzymał taki apel to bym zapytał: po co ten apel? Mieszkańcy mają problem z poruszaniem się i komunikacją, a przy nie wiążącym apelu o obwodnicę głosuje się przeciw – stwierdził radny Grondys. Dodał, że każdy ma prawo głosować przeciw lub wstrzymywać się, ale wzbudziło to jego zdziwienie.