Nie stawać okoniem do sportu
Za wykreśleniem zadania pn. „Budowa kortów tenisowych ziemnych” za kwotę 280 000 zł byli radni Dobucka i KaczmarekNiektóre zadania zaplanowane w projekcie budżetu gminy na 2016 r. wzbudziły wątpliwości radnych Rady Miejskiej. Czy pieniądze przeznaczone na budowę kortów tenisowych powinny zostać przesunięte na inne zadania? Burmistrz żałowała, że jedna z radnych nie chodzi na komisje. – Ponad ćwierć tysiąca osób zagłosowało za tym projektem – zapewniał radny Ostrowski.
Ostatnia sesja Rady Miejskiej Strzelina, która odbyła się w poniedziałek, 28 grudnia, w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin dotyczyła także budżetu na 2016 r. Pośród wielu wniosków i pytań poruszono również kwestię kortów tenisowych, które powstaną w ramach Strzelińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Radna Renata Dobucka zaproponowała, aby w dziale „Kultura fizyczna” (rozdział dotyczący obiektów sportowych) wykreślić zadanie pn. „Budowa kortów tenisowych ziemnych” za 280 000 zł. W zamian za to pieniądze przesunąć do zadań z zakresu kultury fizycznej i rozszerzyć o 50 000 zł na nagrody i wyróżnienia za wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej. Następnie w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” radna zaproponowała zwiększenie kwoty na program „Ładna fasada” o 100 000 zł. W dziale „Transport i łączność” zaproponowała przeznaczenie 130 000 zł na przebudowę osiedlowej drogi wewnętrznej na ul. Staszica w Strzelinie.

Utrzymanie pochłonie wielkie pieniądze?
- Szkoda, że pani radna nie chodzi na komisje, bo wiele z tych wniosków jest cennych i można byłoby szczegółowo się nad nimi pochylić. Szkoda, że nie było momentu ani okazji, żeby na ten temat porozmawiać i poważnie podyskutować. Bardzo tego żałuję – powiedziała burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk.
Radny Michał Ostrowski stwierdził, że jest mu przykro, iż radna Dobucka chce pozbawić mieszkańców kolejnego obiektu infrastruktury sportowej. – Ponad ćwierć tysiąca osób zagłosowało za tym projektem, co oznaczało, że mieszkańcy miasta chcą tych kortów tenisowych. Mam prośbę w imieniu swoim i mieszkańców, żeby nie stawała pani okoniem przeciwko rozwojowi sportu w gminie i mieście. Mieszkańcom należy się sport i nie są w niczym gorsi od innych gmin i powiatów, w których takie korty tenisowe są. Mam nadzieję, że te korty zostaną wybudowane w 2016 r., a w 2017 r. skrzyżujemy rakiety z panią radną i może zagramy na tym korcie – powiedział.
Radny Julian Kaczmarek zgodził się z wnioskiem radnej Dobuckiej. – Konsultacje społeczne i cała uchwała jest uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Tylko z tego powodu należy przenieść tę kwotę chociażby tak, jak wnioskuje pani radna Renata Dobucka. Jest podstawa prawna do uchylenia budżetu w tym zakresie – mówił radny.Mam nadzieję, że te korty zostaną wybudowane w 2016 r., a w 2017 r. skrzyżujemy rakiety z panią radną i może zagramy na tym korcie - powiedział radny Michał Ostrowski
Stwierdził, że korty ziemne znajdują się przy kompleksie boisk Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie. – Panie radny Ostrowski, pan tak bardzo tego pragnie. Uważam, że należy bardziej ożywić tamto miejsce poprzez różne inicjatywy, a nie budować kolejne inwestycje, które będą pochłaniały naprawdę wielkie koszty, żeby je utrzymać – powiedział.
Radny Ostrowski stwierdził, że po raz kolejny w tej kadencji ma dreszcze i szybciej bije mu serce. Zaprosił radnego Kaczmarka na trening na boisku przy CKZiU. – Powiem szczerze, że od roku nie widzę tych kortów. Chciałem pana poinformować, że po tych kortach nie zostało już nic –stwierdził radny. Ostatecznie dwóch radnych było za wnioskiem radnej Dobuckiej, przeciw było szesnastu, jeden wstrzymał się od głosu.