Odprawa roczna strzelińskich policjantów

W odprawie uczestniczyli również samorządowcyW Komendzie Powiatowej Policji w Strzelinie odbyła się odprawa z udziałem insp. Artura Falkowskiego, zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, na której podsumowano pracę jednostki w 2014 roku. W formie multimedialnej komendant przedstawił statystyki osiągniętych wyników.

Na odprawę przybyli zaproszeni przedstawiciele  samorządów, w tym starosta strzeliński Marek Warcholiński, Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk, wiceburmistrz MiG Strzelin Jolanta Grondys, wójt gminy Kondratowice Wojciech Bochnak, wójt gminy Borów Waldemar Grochowski, wójt gminy  Przeworno Jarosław Taranek i przedstawiciel  z Urzędu Miasta i Gminy w Wiązów dyrektor oświaty gminnej  Zbigniew Michułka oraz st. kpt. Krzysztof Dobrowolski, z-ca komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie.
W trakcie odprawy omówiono osiągnięte priorytety komendanta głównego Policji oraz określono priorytety na rok bieżący. Zastępca komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu pozytywnie ocenił pracę strzelińskich policjantów oraz pracowników cywilnych, czego wyrazem były podziękowania i dowody uznania. Insp. Artur Falkowski bardzo wysoko ocenił pracę policjantów w ubiegłym roku, jak również współpracę oraz wsparcie, jakie policja w Strzelinie uzyskuje od samorządów lokalnych.
Komendant Powiatowy Policji w Strzelinie mł. insp. Jarosław Kolano podziękował policjantom i pracownikom cywilnym za pracę w ubiegłym roku. Nie zapomniał także o przedstawicielach samorządów, dziękując za wsparcie, a w tym za sfinansowanie dodatkowych służb w okresie letnim, w kwocie kilkunastu tysięcy złotych, które możliwe było dzięki UMiG Strzelin. W tym roku w budżecie również taka kwota będzie przeznaczona na tego typu służby. Starosta strzeliński zadeklarował pomoc w ramach własnych możliwości. Włodarze podziękowali policjantom za służbę i wyrazili nadzieję na utrzymanie wysokiego poziomu osiągniętych wyników.