Zamieszanie na początku obrad...

Na posiedzeniu było obecnych 9 z 11 członków komisjiPodczas ostatniego posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu radni analizowali raport o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Strzelin. Członkowie komisji spotkali się we wtorek, 20 stycznia, w strzelińskim magistracie.

Na samym początku obrad nastąpiło małe zamieszanie. Radny Julian Kaczmarek zaproponował zmianę zapisu jednego z punktów posiedzenia. Miał wątpliwości, czy analiza, która była głównym przedmiotem dyskusji tej komisji, ma dotyczyć raportów składanych przez jednostki oświatowe, czy też może przedstawione dane nie są raportem, a informacjami. Głos w tej sprawie zabrała wiceburmistrz Jolanta Grondys.- Burmistrz składa informacje Radzie Miejskiej Strzelina z realizacji zadań oświatowych za ubiegły rok szkolny - mówiła. - Dyrektorzy szkół w mailach różnie to nazwali. Szkoła Podstawowa nr 4 przekazała to, jako informację. Pozostałe placówki jako raport.
Ostatecznie przewodnicząca komisji Magdalena Siedlarz poddała wniosek radnego Juliana Kaczmarka pod głosowanie. Wniosek nie zyskał akceptacji radnych.
Porządek obrad został rozszerzony o punkt projektu uchwały ws. przyjęcia programu współpracy gminy Strzelin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017.
Następnie głos zabrał radny Artur Gulczyński. Pytał o zagrożenia płynące z niżu demograficznego. Z odpowiedzią pośpieszyła Mirosława Kulpa-Czujewicz z Wydziału ds. Oświaty Gminnej. Przyznała, że owszem, niż jest, ale nie aż tak duży, by trzeba było zamykać szkoły czy zwalniać nauczycieli.
W dalszej części posiedzenia radny Julian Kaczmarek nawiązał do raportu i zapytał, w jaki sposób został wyłoniony dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie. Burmistrz Dorota Pawnuk oraz wiceburmistrz Jolanta Grondys wyjaśniły, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami.
Następnie radni przeszli do kolejnego punktu, w którym Łukasz Krzysztofczyk, zajmujący się sprawami uzależnień i współpracy z organizacjami pozarządowymi, omówił projekt uchwały.
Na tym, zaraz po drobnych ogłoszeniach, przewodniczącego Rady Ireneusza Szałajko, komisja zakończyła posiedzenie.