Strażacy ochotnicy z nowymi stawkami
Rada Miasta i Gminy Wiązów na ostatnim posiedzeniu zadecydowała m.in. o nowych stawkach dla strażaków ochotników. Jak mają się one do poprzednich? Również jedno ze stowarzyszeń wystąpiło o użyczeniu akwenu wodnego na 10 lat. W jakim celu?
W poprzednim numerze gazety opublikowaliśmy relację z ostatniej Sesji Rady Miasta i Gminy Wiązów. W tym wydaniu skupimy się na części uchwałodawczej. Radni podjęli kilka uchwał. Jedną z nich było przyjęcie programu opieki nad zwierzętami na 2022 rok. Gmina ma podpisane umowy z lekarzem weterynarii, ze schroniskiem, a także z osobą do odławiania (zwierząt - red.). Na realizację programu zabezpieczono 20 tys. zł w budżecie.
W dalszej kolejności przedstawiono projekt w sprawie wyznaczenia miejsca do handlu w piątki i soboty przez rolników. Samorząd wyznaczył plac targowy na ul. Daszyńskiego w Wiązowie. Handlować można w godz. od 7.00 do 13.00.
Tekst ukazał się w nr 14 (1102) wydaniu "Słowa Regionu".