Na właścicieli lokali czekają poważne zmiany
Już za klika tygodni wejdzie w życie zmiana prawa dotycząca właścicieli mieszkań. Zmienia się liczba lokatorów tworzących wspólnotę. Będzie również łatwiej podejmować kluczowe decyzje.
Ustawa o własności lokali reguluje sprawy związane z prawami i obowiązkami właścicieli mieszkań. Jedną ze sfer, której ustawa dotyczy, jest zarządzanie wspólną częścią nieruchomości. I właśnie tutaj zachodzą największe zmiany. - Nowelizacja ustawy usprawnia proces podejmowania decyzji przez wspólnotę – powiedziała Katarzyna Adamiszyn. Nasza rozmówczyni zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami w imieniu wspólnot mieszkaniowych. - Druga zmiana dotyczy liczebności lokali wchodzących w skład wspólnoty. Do tej pory wspólnoty mieszkaniowe powoływało co najmniej 8 właścicieli mieszkań. Teraz wystarczy, że w danej nieruchomości są 4 lokale mieszkalne. Wprowadzono również zasadę, że wszystkie istotne decyzje podejmowane są większością głosów, a właściwie udziałów w nieruchomości. Jeżeli np. w nieruchomości jest czworo właścicieli i każdy ma 25% udziału w całości, to do podjęcia wiążącej decyzji wystarczą głosy, udziały, trzech właścicieli (wynik głosowania: 75% do 25% - red.). W skrajnych przypadkach, kiedy jeden z właścicieli posiada zdecydowaną większość udziałów, ustawa dopuszcza głosowanie jeden właściciel = jeden głos – poinformowała nasza rozmówczyni. W ten sposób wspólnoty będą decydowały np. o remoncie dachu, przyłączeniu budynku do sieci wodno-kanalizacyjnej, wymianie wspólnego pieca co. lub przejścia z opału stałego na gaz.
Cały artykuł dostępny jest tutaj