Piętnaście pierwszych klas
- Coraz więcej gimnazjalistów decyduje się na dalszą naukę w naszych szkołach - powiedział wicestarosta Aleksander Ziółkowski Dopiero co rozpoczęły się wakacje, a my rozmawialiśmy o szkole. O kilka słów na temat naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych poprosiliśmy Aleksandra Ziółkowskiego, wicestarostę strzelińskiego.
Ilu gimnazjalistów zdecydowało się na kontynuowanie nauki w Strzelinie i Ludowie Polskim?
- Decyzje o ilości klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych naszego powiatu podejmują dyrektorzy szkół w porozumieniu ze starostwem powiatowym, czyli organem prowadzącym te placówki. Jesteśmy zadowoleni z przebiegu naboru uczniów do klas pierwszych. W sumie naukę w trzech szkołach tego typu, jakie mamy na terenie powiatu strzelińskiego, rozpocznie 413 uczniów. Przypuszczam, że 1 września ta liczba będzie jeszcze wyższa, bo jak co roku zapewne zgłoszą się do szkół uczniowie, którzy z różnych względów nie mogą podjąć nauki w wybranych wcześniej szkołach poza naszym powiatem.

Czy to dużo, czy mało?
- Tych ponad 400 uczniów, to 96,05% liczby gimnazjalistów, którzy ukończyli gimnazja w naszym powiecie. Do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzelinie trafi 126 uczniów, którzy będą zdobywać wiedzę w pięciu profilowanych pierwszych klasach. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie powstaną cztery klasy technikum, podobnie będzie w CKZiU w Ludowie Polskim. Poza tym w Strzelinie powstanie jeszcze jedna klasa tzw. wielozawodowa, a w Ludowie Polskim klasa kształcąca mechaników maszyn rolniczych, również na poziomie szkoły zawodowej.

Z Pana wypowiedzi wynika, że młodzież ma stosunkowo duży wybór kierunków kształcenia?
- Oczywiście. Oferta naszych szkół ponadgimnazjalnych jest na tyle atrakcyjna, że młodzież z ościennych powiatów wybiera naukę w Strzelinie lub w Ludowie Polskim. Z kolei nasi gimnazjaliści korzystają z jeszcze bogatszej oferty edukacyjnej wrocławskich szkół, co nikogo nie powinno dziwić. W sumie mogę jednak powiedzieć, że w tym roku rekrutacja przebiegała dobrze. Nie znaczy to jednak, że nie ma nic do zrobienia w tym względzie. Tuż po inauguracji nowego roku szkolnego dokonamy szczegółowej analizy przygotowań do roku szkolnego 2015/16 i postaramy się, żeby za rok było jeszcze lepiej. Chcemy, żeby nasza oferta edukacyjna była naprawdę atrakcyjna dla gimnazjalistów i dla ich rodziców.
Gdzie można znaleźć informacje o kierunkach kształcenia i warunkach przyjęcia do szkoły?
- Zapraszam do odwiedzania stron internetowych poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Tam można znaleźć potrzebne informacje o naborze do klas pierwszych, a także numery telefonów do dyrektorów, którzy na pewno chętnie odpowiedzą na każde pytanie.

Dziękuję za rozmowę.

Jacek Sobko