Sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem
Na stronie internetowej sprzedawcy znajdą grę uczącą asertywnej obsługi młodych klientówCzęsto zdarza się, że osoby niepełnoletnie kupują alkohol. To może się skończyć fatalnymi konsekwencjami dla nich samych, ale nie tylko. Z tego powodu policja apeluje do  sprzedawców.
W przypadku wątpliwości prosili o dowód tożsamości i dokładnie go sprawdzali.W przeciwnym razie właściciel może utracić zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Już po raz kolejny Komenda Główna Policji organizuje kampanię edukacyjną pod nazwą „Pozory mylą, dowód nie”. Jej celem jest zapobieganie sięganiu po napoje alkoholowe przez osoby małoletnie, m.in. poprzez propagowanie wśród prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych konieczności sprawdzania dowodów tożsamości.
Szczególnie chodzi o dowody osobiste młodych ludzi kupujących alkohol i zwracanie uwagi na datę urodzenia znajdującą się w okazanym dokumencie. Jak informuje sierż. sztab. Anna Adamowicz z KPP w Strzelinie samo posiadanie dowodu osobistego nie oznacza jeszcze, że mamy do czynienia z osobą pełnoletnią. - Młodzież, która ma 16, 17 lat często wygląda jakby była już pełnoletnia. Obecnie tego typu dokumentami posługuje się również młodzież, która nie ukończyła jeszcze 18 lat. Dlatego tak ważne jest wnikliwe sprawdzanie informacji o dacie urodzenia nabywcy alkoholu.
- Należy pamiętać, że skutki spożywania alkoholu przez młodych ludzi mogą być fatalne nie tylko dla nich samych, ale również przypadkowo napotkanych osób. Właśnie dlatego tak ważne jest włączenie się dorosłych w przeciwdziałanie temu procederowi i piętnowanie zachowań, które się do niego przyczyniają – tłumaczy Adamowicz.

Sprzedawca ma prawo poprosić o dowód
W związku z tym KPP w Strzelinie apeluje do właścicieli, ajentów, dzierżawców i sprzedawców w placówkach handlowo-gastronomicznych. Jak mówi art. 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, „Zabrania się Część platformy szkoleniowej to test poświęcony zagadnieniom prawnymsprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, 2) osobom do lat 18, 3) na kredyt lub pod zastaw”. W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości nabywcy sprzedający lub posiadający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.
Adamowicz podkreśla, że kiedy sprzedawca nie jest pewny czy osoba prosząca o alkohol jest pełnoletnia, ma prawo poprosić dowód osobisty, prawo jazdy lub legitymację. Jeśli osoba nie ma przy sobie dowodu tożsamości, należy odmówić sprzedaży, a odmowa powinna być stanowcza.
Odmawiając sprzedaży alkoholu nieletnim, sprzedawca postępuje zgodnie z prawem i nie ryzykuje utraty koncesji i kary grzywny. Ponadto zapobiega negatywnych następstwom spożycia alkoholu przez osoby nieletnie, takim jak ryzyko konfliktu z prawem, akty przemocy czy ryzyko uzależnień, a także daje dowód odpowiedzialności za siebie i innych.
Zastępca oficera prasowego KPP podkreśla, że sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem. – Wszelkie próby złamania tego prawa wiążą się z poważnymi konsekwencjami. Kara za sprzedaż alkoholu nieletnim obejmuje utratę zezwolenia na sprzedaż alkoholu, grzywnę i przepadek napojów alkoholowych – informuje policjantka.
Dorośli nie powinni być obojętni, wszelkie przypadki sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym, spożywania przez osoby nieletnie alkoholu lub sprzedaży nieletnim wyrobów tytoniowych należy zgłaszać pod numery 997 lub 71 78 34 222, lub swojemu dzielnicowemu.