„Migacz” wykona oświetlenie w Przewornie
Podczas obrad ostatniej sesji w Przewornie wójt Andrzej Łuczak przedstawił swoje sprawozdanie z pracy między sesjami. Mówił w nim między innymi o gminnych inwestycjach.
- Prowadzimy obecnie rozbudowę punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę zadania. Jest nim Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „Migacz”. Cena ofertowa brutto wynosi 164 820 zł. Mamy na to 60-miesięczny okres gwarancji i rękojmi - informował Łuczak.
Dodał także, iż 9 lutego podpisano umowę na realizację omawianego zadania, a termin wykonania określono do 31 maja.
Tekst ukazał się w nr 9 (1048) wydaniu "Słowa Regionu". Cały artykuł przeczytasz na portalu egazety.pl, eprasa.pl, a także nexto.pl i e-kiosk.pl