Konkurs nierozstrzygnięty, nagrody nie będzie
Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie niedawno poinformował, że do konkursu „Najlepsza praca dyplomowa dotycząca gminy Strzelin” wpłynęło tylko jedno zgłoszenie. Organizator w regulaminie zastrzegł, że w przypadku małej liczby zgłoszeń może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu i nie przyznać nagrody. Tak też się stało i w tym wypadku.
Konkurs może zostać wznowiony odrębnym zarządzeniem burmistrza. Informacji na ten temat należy szukać na stronie internetowej www.strzelin.pl.
Regulamin zakładał nagrodę główną za zajęcie pierwszego miejsca, w wysokości 1 500 zł.
Tekst ukazał się w nr 48 (1087) wydaniu "Słowa Regionu".