Rekord prędkości na jednej z ulic?

 Radny Julian Kaczmarek uważa, że mieszkańcy ul. Ząbkowickiej utracili poczucie bezpieczeństwaPodczas obrad marcowej sesji rady miejskiej Strzelina radny Julian Kaczmarek mówił, że dla mieszkańców najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa. Po raz kolejny zabrał głos w sprawie ul. Ząbkowickiej.

– Mieszkańcy tej ulicy takie poczucie właśnie utracili. Z mojej wiedzy, może nieoficjalnej, ale padł rekord prędkości jazdy na motocyklu na ul. Ząbkowickiej, było to 220km/h – stwierdził Kaczmarek.

Radny pytał burmistrza kiedy pojawią się tablice prewencyjne, na które wciąż czekają mieszkańcy i kto pokryje koszty. Burmistrz Dorota Pawnuk wyjaśniała że ul. Ząbkowicka jest drogą wojewódzką, a jej zarządcą jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. Ruchem na drodze zarządza Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. - Niejednokrotnie wnioskowaliśmy do DSDiK we Wrocławiu o podjęcie kroków w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich, w tym ulicy Ząbkowickiej. Ostatnio wnioskowaliśmy o utworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych w rejonie ogródków działkowych. Wniosek został odrzucony – poinformowała Pawnuk.
Wyraziła jednocześnie nadzieję, że obecny na sesji radny Artur Gulczyński, dyrektor Wydziału Transportu Urzędu Marszałkowskiego, uważnie słuchał radnego Kaczmarka i bliżej przyjrzy się ul. Ząbkowickiej.