Konferencja historyczna w muzeum
Ziębickie Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego pełni również funkcję muzeum regionalnego Ziemi Ziębickiej. Można tam zwiedzać ekspozycje stałe, okazjonalne wystawy i posłuchać ciekawych referatów naukowych.
Formalnie rzecz biorąc jest placówką branżową, ukierunkowaną na gromadzenie i udostępnianie zwiedzającym zabytków związanych z kuchnią, pralnią i innymi domowymi pomieszczeniami gospodarczymi. Staraniem muzeum ukazują się wydawnictwa dotyczące przechowywanych w Ziębicach zbiorów począwszy od rzeźby, a na dorobku Josepha Langera skończywszy. Inna forma aktywności ziębickich muzealników jest organizowanie konferencji naukowych. Ostatnia była poświęcona dziejom XX-to wiecznych Ziębic.
Na konferencji przedstawiono dziewięć referatów, a referentami byli pracownicy naukowi wrocławskich i krakowskich uczelni, pracownica kamienieckiego oddziału Archiwum Państwowego we Wrocławiu, wrocławskiego oddziału IPN, Narodowego Instytutu Dziedzictwa i regionaliści z Ziębic. Tematyka referatów była szeroka od dziejów ziębickiej kolei, o której mówiła dr Przemysław Dominas, przez prezentację XX - wiecznej społeczności żydowskiej, przygotowanej przez dr Katarzynę Pawlak-Weiss, po przypomnienie sylwetki Wacława Bergera, malarza i pierwszego kierownika Muzeum w Ziębicach. Ten ostatni referat przygotował dr Adam Organisty. Niezmiernie ciekawe było wystąpienie Anny Dziatczyk z kamienieckiego archiwum. Mowa była o aktywizacji zawodowej kobiet mieszkających w Ziębicach w latach 1900 – 1945. Dzięki zachowaniu się dokumentów z Biura Informacyjnego W. Schimmelofenga, takiej ówczesnej „wywiadowni gospodarczej” można dziś wskazać czym zajmowały się wtedy ziębiczanki, i gdzie prowadziły swój biznes.
Cały artykuł dostępny jest tutaj