Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Pod koniec października w kościele parafialnym w Prusach odbył się XIII Przegląd Piosenki Religijnej pod hasłem „Śpiewajmy Panu”. Organizatorkami były Krystyna Bazal i Grażyna Mazur, katechetki pracujące w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach.
Cel konkursu od trzynastu lat jest jeden, mianowicie propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz wśród dorosłych tradycji śpiewania pieśni i piosenek religijnych, gdyż jak powiedział św. Augustyn- „Kto śpiewa, ten dwa razy się modli”.
Zmagania konkursowe przebiegały w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazja.
Występy uczestników konkursu oceniało jury w składzie:
Ks. Krzysztof Romaniuk - proboszcz parafii Prusy, ks. kanonik Antonii Drwiła – proboszcz parafii Dobrzenice, ks. Aleksander Ilnicki – parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie, Ewa Majewska – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Prusach, Wojciech Bochnak - wójt Kondratowic, Maria Karakow- przewodnicząca Rady Gminy Kondratowice i Edyta Kocik.
W kategorii szkół podstawowych jury przyznało następujące miejsca:
I - Aleksandrze Brzuszkiewicz, ze Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej.
II – Zuzannie Kwiędacz, ze Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach.
III - zespołowi ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzelinie
Wyróżnienia otrzymały:
Maja Krawczyk ze Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach.
Amelia Charęza, ze Szkoły Podstawowej w Prusach.
Nagrodę specjalną od księdza Krzysztofa Romaniuka otrzymała Michalina Janusz ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żelowicach.
W kategorii klas gimnazjalnych:
I - Zuzanna Charęza, SP nr 5 w Strzelinie
II miejsce ex aequo – Adrian Korzeniowski, z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Strzelinie i zespół w składzie: Zuzanna Ranosz, Izabela Grzegorzek, Theresa von Kap – herr, Paulina Jędrzejewska, Alicja Rostkowska, Adela Rabuszko), z SP w Prusach
III - Nikola Jędrysiak, z SP w Łagiewnikach
Wyróżnienia otrzymali: zespół z SP nr 5 w Strzelinie i Andrzej Micorek z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Strzelinie.
Wykonawcy czekają na swój występ i kibicują konkurencji
Wykonawcy czekają na swój występ i kibicują konkurencji

Słowo o konkursie
Ksiądz Krzysztof Romaniuk swoje wyróżnienie przyznał Kindze Cybulskiej ze Szkoły Podstawowej w Prusach. Na zakończenie zmagań konkursowych zwrócił się do uczestników, opiekunów i organizatorów konkursu, mówiąc: - Mam nadzieję, że Konkurs Piosenki Religijnej w Prusach będzie kontynuowany. Następuje tutaj piękna integracja młodzieży z różnych szkół i różnych środowisk. Jestem pod wielkim wrażeniem talentów, którymi Bóg obdarzył tu występujących. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przygotowali młodzież do konkursu, a zwłaszcza wychowawcom z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Strzelinie, że w swojej pracy z młodzieżą dostrzegają potrzebę rozwijania także sfery duchowej swoich podopiecznych.
Konkurs, jak zwykle, przebiegł w sympatycznej atmosferze. Uczestnicy dopisali, organizatorzy się sprawdzili. O komentarz poprosiliśmy także osobę związaną z konkursem od początku jego istnienia oraz jedną z uczestniczek.
Krystyna Bazal: - Nie wyobrażam sobie roku szkolnego bez tego konkursu. Należy go traktować nie tylko jako pole do rywalizacji, ale przede wszystkim jako spotkanie osób, które mają wspólną pasję- śpiewanie. To także okazja do wspólnej zabawy i rozmów. Niektórzy uczestnicy spotykają się, by śpiewać Panu nie pierwszy raz. Byli tu jako uczniowie szkoły podstawowej, następnie jako gimnazjaliści, a na koniec przybyli tu już jako uczniowie szkół średnich. Wszystkie występy dostarczają mnie, jurorom i słuchaczom wielu wzruszeń, skłaniają do refleksji, pozwalają chociaż na chwileęzatrzymać się w tym ciągłym biegu za czymś. I to jest w tym konkursie najpiękniejsze.
Zuzanna Ranosz – jedna z laureatek konkursu: - Konkurs piosenki religijnej został bardzo dobrze zorganizowany. Jak co roku, poziom wykonywanych utworów był wysoki. Nas zespół zajął drugie miejsce, z którego jesteśmy dumne. Gratulujemy wszystkim uczestnikom pięknych występów.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu konkursu: księdzu Krzysztofowi Romaniukowi, Henrykowi Muszyńskiemu – radnemu gminy Kondratowice, Wojciechowi Ławniczkowi – właścicielowi piekarni w Kondratowicach, Teresie Bałwako – sołtys sołectwa Prusy, Marianowi Chudzie – GOK w Kondratowicach, Jerzemu Ogonowskiemu - konserwatorowi ze szkoły w Prusach i Marzenie Jędrzejewskiej – nauczycielce ze szkoły w Prusach.