Kazimierz Białkowski z Łojowic mieszka przy drodze wojewódzkiej nr 378. Codziennie przemieszcza się tamtędy transport ciężki, w tym dużo tirów. Ogród pana Kazimierza ...

To była szczególna sesja Rady Miasta i Gminy Wiązów. Zebrani uczestniczyli w niecodziennym i podniosłym wydarzeniu. 30 października radni i przedstawiciele magistratu ...

Jednym z problemów nękających od dłuższego czasu mieszkańców Witowic była woda zalewająca teren tamtejszego cmentarza. Nic w tej materii nie uległoby zmianie, gdyby nie ...

Wiązowski rynek poddawany jest właśnie zakrojonym na szeroką skalę pracom rewitalizacyjnym. Towarzyszom im ratownicze badania archeologiczne, które prowadzi wrocławska firma Hektoria ...

Stan dróg to niewątpliwie największa bolączka mieszkańców powiatu strzelińskiego. Radni powiatowi wybrani w gminie Wiązów spotkali się z radnymi gminnymi. Rozmawiano, ...

Podczas prac ziemnych przy przebudowie wiązowskiego rynku pracownicy prowadzący prace ziemne natrafili na ciekawe odkrycie. Przybyli na miejsce archeolodzy potwierdzili wyjątkowość wykopaliska. ...

Jedną z ważniejszych uchwał przyjętych na ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy Wiązów była ta zaproponowana przez burmistrza Jerzego Krochmalnego, a dotycząca wsparcia finansowego ...