Nowy rok szkolny dla nauczycieli placówki oświatowej w Przewornie rozpoczął się w piątek, 1 września. Uczniowie natomiast wrócili do ławek w poniedziałek, 4 września. Ten rok ...

W piątek, 25 sierpnia, przed Urzędem Gminy w Przewornie stanął mobilny punkt diagnostyki osteoporozy. Mieszkańcy mogli sprawdzić stan swoich kości. Zainteresowanie badaniami było znaczne. Od ...

W sobotę, 19 sierpnia, na stadionie sportowym w Jegłowej odbył się festyn rodzinny zorganizowany przez sołtysa i radę sołecką tej miejscowości. Jak zwykle na tego typu wydarzeniach, nie ...

W minionym tygodniu odbyły się przedterminowe wybory sołtysa i rady sołeckiej. W zebraniu wiejskim uczestniczyło około 50 osób oraz wójt Jarosław Taranek. ...

Niedawno ruszył generalny remont ulicy Parkowej w Przewornie. Wykonawcą prac jest firma Tomasza Bartkowa z Przeworna. Remont obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Kolejową do asfaltu przy ...

Pogłowie zwierząt gospodarczych w gminie Przeworno w roku 1975 w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych było średnie, wynosiło 79 sztuk dla bydła i 96 sztuk dla trzody ...

Po całym dniu marszu wejście do Przeworna był czymś, na co wszyscy czekali. Wiedzieli o tym mieszkańcy wsi, którzy zaangażowali się w witanie pątników. Było wszystko, czego ...

Nad zbiornikiem zalewowym w Przewornie pojawili się geodeci. Wykonywali pomiary. Czy to oznacza, że niebawem ruszą prace związane z uszczelnieniem i w końcu w polderze będzie ...

W Cierpicach odbyło się zebranie wiejskie. Mieszkańcy jednogłośnie wybrali nowego sołtysa. Został nim Andrzej Bury. Dotychczasowa sołtys Cierpic Anna Filitowska złożyła rezygnację. W ...

Podobnie jak przez ostatnich kilka lat do Przeworna zjechali archeolodzy. Po odkryciach z poprzednich lat, po odkryciu tajemnic skrywanych w ziemi, wydawać by się mogło, że wszystko już ...