Ziemia strzelińska to taka mała ojczyzna, a otaczająca nas przyroda to prawdziwy skarb. Z takiego założenia wyszli organizatorzy powiatowego konkursu ekologicznego. Twórców ...

W poniedziałek, 20 listopada, w Warkoczu mieszkańcy wsi zebrali się by wybrać nowego sołtysa. Dotychczasowy, którym był Andrzej Jagiełło z przyczyn zdrowotnych zrezygnował z ...

Rozpoczęły się prace związane z przebudową strzelińskiego dworca kolejowego. Nasz zabytkowy dworzec dołączy w końcu do grona innych zrewitalizowanych w ostatnich latach dolnośląskich ...

Strzeliński Ośrodek Kultury oraz Agencja Artystyczna Epicentrum Kultury zapraszają na przebojowy wieczór andrzejkowy w wykonaniu duetu An Dreo e Karina, który odbędzie się w ...

Rozpoczynają się prace związane z uzbrojeniem terenu przy WSSE Invest Park Podstrefa Strzelin wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim ...