Sezon dożynkowy powoli dobiega końca. Każda z gmin obchodziła swoje święto plonów, ale organizowały je poszczególne sołectwa. W sobotę, 26 sierpnia, świętował ...

Komisja rewizyjna na czerwcowej sesji Rady Powiatu Strzelińskiego wnioskowała o nieudzielenie absolutorium zarządowi powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. Rada głosowała przeciw ...

W piątek, 1 września, odbyła się XXXVII sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Została ona zwołana na wniosek 10 radnych. Przygotowała go radna Anna Horodyska. - Było to ...

Obecny rząd Polski zamierza domagać się od Niemiec gigantycznych reparacji wojennych, mowa nawet o bilionach złotych. Niektórzy uważają jednak sprawę za zamkniętą. Czy pociągnięcie ...

Na parkingu przed Starostwem Powiatowym w Strzelinie odbyły się wczoraj (19 wrzesnia) Jesienne Targi Pracy. Swoje stoiska wystawiły firmy, które działają w naszym regionie. Można się ...

Dereń właściwy (Cornus mas L.), zwany dereniem jadalnym, pochodzi z południowych rejonów Europy i zachodniej Azji. To roślina, którą można polecić każdemu posiadaczowi ...

Dziś, 15 września, ukazał się 5 numer "Informatora Strzelińskiego". Nowa bezpłatna gazeta trafiła już do ponad 100 punktów handlowych i często odwiedzanych instytucjach ...

Ostatnia sesja w strzelińskim starostwie w dużej mierze poświęcona była sytuacji na rynku pracy. O co pytali radni? Jakie problemy mają bezrobotni? Uchwalono też zmiany w budżecie powiatu, ...
Load More