Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W czwartek, 30 listopada, w sali obrad strzelińskiego starostwa odbyły się obrady XLIV sesji Rady Powiatu Strzelińskiego. Sprawę zmian w budżecie powiatu szerzej opisaliśmy w poprzednim wydaniu Słowa, a teraz skupimy się na innych wątkach, które omawiano tego dnia.

 Pierwszy z nich dotyczył promocji i rozwoju gospodarczego powiatu, a zreferował go pracownik starostwa Piotr Cal. Przedstawił również podsumowanie realizacji planu współpracy starostwa z organizacjami pozarządowymi.

Potem przyszedł czas na część uchwałodawczą, a na mównicy pozostał Piotr Cal, który omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Strzelińskiego z Organizacjami Pozarządowymi” oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Radna Magdalena Krupa zapytała, czy są planowane programy na pozyskiwanie środków dla organizacji pozarządowych. W odpowiedzi usłyszała, obecnie nie ma takich programów. Chwilę później radny Aleksander Bek chciał się dowiedzieć, czy w przyszłym roku budżetowym jest koncepcja wykorzystania kwoty na współpracę z organizacjami w wysokości ,,aż” 10 tys. złotych. Cal odpowiedział twierdząco, a radni przyjęli projekt uchwały.

Kolejny akt dotyczył ustalenia wysokości opłat za zebranie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych na skutek wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Przedstawiła go naczelnik wydziału komunikacji Anna Woroniecka. Tutaj radni byli jednogłośnie ,,za”. Później dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie Halina Horodyska przedstawiła projekt w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Radny Bek zapytał, ile obecnie aptek funkcjonuje na terenie powiatu. Horodyska odparła, że 17. Rozkład uchwalono, podobnie jak...
Więcej w wydaniu papierowym.